Uprawa odmian tzw. zbóż dawnych – płaskurka, samopsza, orkisz. Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych

Uprawa odmian tzw. zbóż dawnych – płaskurka, samopsza, orkisz była tematem spotkań demonstracyjnych dla dolnośląskich rolników 21 marca oraz 10 i 11 kwietnia, w gospodarstwie ekologicznym Agropol Sp. z o.o. w Rybnicy koło Jeleniej Góry, prowadzonym przez Stanisława Chomę  

„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” to operacja realizowana w ramach konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu z ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju i jednostkami naukowymi, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej celem jest upowszechnienie dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań, stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. 

Obiekt demonstracyjny powstał zgodnie z instrukcją opracowaną przez opiekuna naukowego dr hab. Jarosława Stalengę z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Uprawa odmian tzw. zbóż dawnych – płaskurka, samopsza, orkisz  jest pokazywana na uprawach orkiszu ozimego niemieckiej odmiany Schwabenkorn, wysianego na areale 9 ha. 

Orkisz, płaskurka i samopsza to dawne gatunki pszenic – jare i ozime, które budzą duże zainteresowanie rolników ekologicznych. Są to pszenice oplewione, co oznacza, że ziarno po wymłóceniu pozostaje w plewach. Poziom osiąganych plonów nie jest wysoki i waha się od 1,5 do 4 ton ziarna oplewionego z hektara, z czego 25% przypada na plewy. 

Gospodarstwo Agropol jest wyposażone w niezbędny sprzęt i powierzchnię magazynową, a prowadzona w nim ekologiczna produkcja jest na wysokim poziomie. Właściciel ma doświadczenie w ekologicznej uprawie orkiszu. 

Podczas wizyty w gospodarstwie producenci rolni obserwowali, jak wygląda prowadzenie produkcji ekologicznej, która daje dobre efekty, jest opłacalna i prowadzona w zrównoważony sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Cel demonstracji to doskonalenie agrotechniki uprawy orkiszu ozimego w gospodarstwach ekologicznych. Demonstracje pokazują wpływ agrotechniki i technologii uprawy na produkcję ekologiczną. W marcu i kwietniu, obiekt demonstracyjny odwiedziły trzy grupy rolników. Ci sami rolnicy spotkają się powtórnie na demonstracji w czerwcu i lipcu (6 czerwca oraz 3 i 9 lipca). Drugie spotkania demonstracyjne będą okazją do podsumowania, oceny założonych celów i wymiany doświadczeń. 

Urszula Bogusiewicz DODR