Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie strzelińskim”

W dniach 22-23 września 2022 r. na terenie powiatu wałbrzyskiego odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie strzelińskim”. W wyjeździe uczestniczyło 15 osób, wśród nich członkowie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie strzelińskim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

Pierwszego dnia, podczas zajęć praktycznych, dr hab. Jacek Leśny, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił uczestnikom podstawowe zagadnienia meteorologiczne oraz pojęcia związane z retencją wodną. Uczestnicy mogli nauczyć się,  w jaki sposób poprzez obserwację tworzących się chmur, można ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia opadów na danym terenie. Dodatkowo uczestnicy poznali wzory służące do samodzielnego wyliczania retencji korytowej i glebowej oraz zapoznali się z obsługą Geoportalu. 

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili należący do sytemu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji „Szyb Pokój” w Jedlinie Zdrój. Jest to przykład ponownego wykorzystania szybu pokopalnianego do produkcji wody dla mieszkańców  pobliskich terenów. W trakcie prelekcji uczestnicy zapoznali się z pełną technologią uzdatniania wody, która pobierana jest z tego szybu. Kolejnym punktem wyjazdu było odwiedzenie Nadleśnictwa Wałbrzych, a dokładniej poprzemysłowych zbiorników należących do kompleksu stawów w Głuszycy, które zostały zmodernizowane i będą wykorzystane do celów przeciwpożarowych. Krzysztof Barański, Sekretarz Nadleśnictwa, przedstawił uczestnikom instalacje wodne oraz urządzenia piętrzące, które zostały zrealizowane w ramach małej retencji górskiej.


Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).


Małgorzata Wierzbicka DODR