Lista Odmian Zalecanych do uprawy dla Dolnego Śląska – zboża jare i ziemniaki - 2017

Oberek, Amant, Michalina

ZBOŻA JARE I ZIEMNIAKI. LOZ dla Dolnego Śląska

W ubiegłym roku na terenie naszego województwa przeprowadzono 95 doświadczeń PDO, z czego 38 zrealizowano ze środków własnych. Wszystkie one zostały wykorzystane do obliczeń, nie było dyskwalifikacji polowych ani statystycznych. 27 stycznia 2017 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie miało miejsce zimowe posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Zespół ustalił Listy Odmian Zalecanych do Uprawy na terenie Dolnego Śląska.

 

Poniżej LOZ na rok 2017 i krótka charakterystyka odmian.

 

TYBALT

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na ważniejsze choroby średnia, przy dużej na mączniaka i dość dużej na rdzę brunatną. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym mała. Liczba opadania średnia, zawartość białka mała, wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ilość glutenu dość duża. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

(W sezonie 2001/2002 testowana również w serii badań wstępnych z pszenicą ozimą, w których dała plon nieco wyższy od Tonacji. Mogłoby to wskazywać na jej przydatność do bardzo wczesnych siewów wiosennych).

 

KANDELA

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i żółtą – duża, na septoriozę liści i plew – średnia, na brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

ARABELLA

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka i rdzę żółtą – duża, na rdzę brunatną dość duża, na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści – średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

KWS TORRIDON

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą – duża, na septoriozę liści i brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

HARENDA

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na rdzę brunatną duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści – średnia, Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża

 

KWS OLOF

Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i plamistość siatkową – średnia. Rośliny średnio wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

IRON

Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

 

ELLA

Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i czarną plamistość – dość duża, na głownię pylącą średnia, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość mała.

 

OBEREK

Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na czarną plamistość dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, na rynchosporiozę dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

DUBLET

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na rynchosporiozę duża, na septoriozę liści i plew oraz na inne choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów ‒ przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

 

MILKARO

Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechnicznym nieco poniżej średniej dla gatunku. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną ‒ duża, na fuzariozę kłosów dość duża, na septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła ‒ przeciętna, na rynchosporiozę dość mała, na brunatną plamistość liści bardzo mała. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

MAZUR

Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na rdzę brunatną duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści – średnia, na septoriozę plew dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

BINGO

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – przeciętna. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania przeciętny. Udział łuski bardzo mały, masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrównanie ziarna dość dobre. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

KOMFORT

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży do bardzo dużego, bez łuski bardzo duży. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na helmintosporiozę, septoriozę liści, rdzę wieńcową i źdźbłową – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka dość mała, tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

SCORPION

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuska dość duży, bez łuski – duży. Odporność na rdzę źdźbłową duża, na mączniaka dość duża, na helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia, na rdzę wieńcową dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym duża, wyrównanie ziarna dobre do bardzo dobrego. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

AMANT

Odmiana nieoplewiona, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna powyżej wzorcowej odmiany Siwek. Odporność na rdzę wieńcową i źdźbłową – dość duża, na mączniaka prawdziwego, helmintosporiozę, septoriozę liści – średnia. Rośliny dość niskie, o bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, dojrzewania średni. W stosunku do odmiany Siwek charakteryzuje się mniejszym udziałem ziaren oplewionych, podobną masą 1000 ziaren i wyrównaniem, mniejszą zawartością białka i większa zawartością tłuszczu. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Poniżej Listy Odmian Zalecanych w grupach wczesności ziemniaka jadalnego. Listy te tworzone są na podstawie doświadczeń prowadzonych w czterech województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i łódzkim.

 

LORD

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne do owalnych, oczka płytkie do średnio płytkich, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy y i liściozwoju, podatna na zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

 

MIŁEK

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Polecana głównie do bezpośredniego spożycia. Daje duży plon bulw. Szybkie tempo gromadzenia plonu predestynuje tę odmianę do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże, okrągłoowalne, kształtne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Ciemnienie miąższu surowego bardzo małe, po ugotowaniu nie występuje. Zawartość skrobi średnio 14%. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporna na wirusa Y oraz średnio odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

 

VIVIANA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dobrym smaku. Bulwy duże, bardzo kształtne, okrągłoowalne o bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce i żółtym miąższu. Dość plenna, o przeciętnym tempie gromadzenia plonu. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y i liściozwoju, bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

 

IMPALA

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, bardzo kształtnymi, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Mniej przydatna do uprawy na bardzo wczesny zbiór, gdyż daje wtedy mniejsze plony od odmian o wczesności Ruty.. odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, dość podatna na wirusa Y, dość odporna na wirusa liściozwoju, bardzo podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

RIVIERA

Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o przeciętnym smaku po zakończeniu wegetacji. Bulwy duże, o regolarnym kształcie, okrągłe, o bardzo płytkich oczkach. Skórka żółta, miąższ jasno żółty. Plenność po 40 dniach od pełni wschodów duża do bardzo dużej, po zakończeniu wegetacji średnia. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniacznego.

 

VINETA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do sałatkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Bulwy bardzo duże o płytkich oczkach, okrągłe, skórka żółta, miąższ żółty. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego i wirusy Y i liściozwoju, podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

 

BELLAROSA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie ogólnym. Tworzy bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, bardzo kształtne, o płytkich oczkach. Skórka czerwona, miąższ żółty. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach średnio 12%. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Średnio odporna na wirusa Y oraz odporna na wirusa liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju; w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

MICHALINA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego i wirusa Y, podatna na liściozwój i zarazę ziemniaka.

 

GWIAZDA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej barwie miąższu. Dość plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz na wirusy Y i liściozwoju, podatna na zarazę ziemniaka.

 

IGNACY

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dość dobrym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Plenność dobra; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusy Y i liściozwoju duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

 

SATINA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o bardzo dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, bardzo kształtne, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y i odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

TAJFUN

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Bardzo plenna o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy, średnio odporna na zarazę ziemniaka.

 

JELLY

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, bardzo kształtnymi o bardzo płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy i zarazę ziemniaka. W rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

MONDEO

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dość dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka żółta, miąższ kremowy. Plenność bardzo duża, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y i liściozwoju oraz na zarazę ziemniaka mała do średniej. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

SYRENA

Odmiana średniopóźna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y i średnio odporna na wirusa liściozwoju, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków

 

Adam Skórka

Inspektor COBORU

SDOO Zybiszów