Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich 2011

Po raz drugi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował konkurs na „Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich 2011”. Podsumowanie konkursu odbyło się 29 września 2011r. podczas VII Dolnośląskiego Forum Kobiet. Uroczystego otwarcia dokonał pan Ryszard Czerwiński, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz pan Włodzimierz Chlebosz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Celem konkursu było popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń Kół.
Podsumowaniu towarzyszyła wystawa połączona z degustacją produktów regionalnych i tradycyjnych oraz wystawa rękodzielnicza.
Do konkursu zostały zgłoszone kroniki z 22 Kół. Wojewódzka Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wartość poznawczą i dokumentacyjną, atrakcyjność merytoryczną, estetykę oraz aktywność i osiągnięcia Kół, dokonała oceny wszystkich zgłoszonych kronik i wyłoniła laureatów:

  • I nagroda dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łaziskach,
  • II nagroda dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jordanowie Śląskim,
  • III nagroda dla Koła Gospodyń Wiejskich w Witoszowie Dolnym,
  • wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łojowicach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, natomiast laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Dyplomy i nagrody wręczył Pan Ryszard Czerwiński,dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Pan Włodzimierz Chlebosz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.