Wizyta studyjna na VIII Organic Marketing Forum 2013 Radom/Warszawa

Wizyta studyjna na VIII Organic Marketing Forum 2013
17-18.06.2013 - Radom/Warszawa

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wraz z partnerem niemieckimi firmą EkoConnect z Drezna zorganizował w dniach 17-18 czerwca 2013 r. wizytę studyjną do Warszawy na VIII Organic Marketing Forum 2013 połączoną z warsztatami w pokazowym gospodarstwie ekologicznym w Chwałowicach, prowadzonym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli rolnicy, doradcy rolniczy i przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem po obu stronach granicy. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem wzorcowego gospodarstwa ekologicznego oraz uzyskać informacje o nowoczesnych doświadczeniach polowych prowadzonych w zakresie produkcji roślinnej. Program obejmował również bardzo ciekawe warsztaty w zakresie przetwórstwa w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, gdzie znajdują się dwie nowoczesne linie do produkcji soków i przetwórstwa mięsa. Duże wrażenie na uczestnikach wywarł sposób prowadzenia przetwórni oraz sprzęt, urządzenia i technologie wykorzystywane w małych gospodarstwach. Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego był udział w targach ekologicznej żywności Organic Marketing Forum, które odbywają się corocznie na Polach Marsowych w Warszawie.

Z uwagi na biznesowy charakter targi podzielone są na trzy bloki tematyczne: wystawę produktów ekologicznych, podczas której ponad 30 wystawców z Europy Środkowej i Wschodniej miało możliwość zaprezentowania swoich najlepszych produktów, warsztaty i konferencje, w tym spotkanie z mediami oraz program sesji networkingowych mający na celu wzajemne poznanie partnerów biznesowych. Oficjalnymi językami targów są języki: angielski, polski, niemiecki i rosyjski. Dla profesjonalistów działających w branży produktów ekologicznych, OMF jest międzynarodowym spotkaniem, miejscem prezentacji i kontaktów oraz wymiany myśli i doświadczeń branży produktów organicznych z Europy Wschodniej i Zachodniej. Uczestnicy podczas targów mieli również okazję spróbować ekologicznych pyszności wystawianych przez producentów oraz nawiązać osobiste i biznesowe kontakty będące często początkiem dalszej wieloletniej współpracy partnerskiej pomiędzy rolnikami - uczestnikami wyjazdu studyjnego a wystawcami - producentami ekologicznymi. Wizyta studyjna na OMF to kolejne działanie zaplanowane w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 - 2013.

Barbara Borysewicz
Kierownik projektu