Produkcja i sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich – jak bezpiecznie wytwarzać i sprzedawać żywność

Pięćdziesiąt osób z Kół Gospodyń Wiejskich przyjechało 19 kwietnia do Wrocławia na szkolenie „Produkcja i sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich – jak bezpiecznie wytwarzać i sprzedawać żywność”.
 
Spotkanie otworzyła Dyrektor DODR Katarzyna Jarczewska. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Łapacz przedstawił działania NFOŚiGW i przekazał informacje o konkursach i naborach wniosków na programy na rzecz ochrony środowiska. Fundusz zajmuje się realizacją polityki ekologicznej w Polsce.  Wspiera polskie samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne, a także osoby fizyczne. 

Wiedzą na temat zasad higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością przez Koła Gospodyń Wiejskich Głównym podzieliły się Danuta Liskowiak i Anita Cisakowska z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu. Omówiły zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności, zagrożenia i wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej. Nawet w przypadku sprzedaży okazjonalnej i produkcji żywności niewielkich rozmiarów, przeznaczonej do wprowadzenia do obrotu podczas festynów, jarmarków, targów, czy kiermaszy, produkty przygotowane do sprzedaży muszą być bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów. Osoby sprzedające żywność na tego typu imprezach powinny stosować zasady dobrej praktyki higienicznej.

Na koniec szkolenia kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich DODR Izabela Michniewicz  przedstawiła zasady udziału i promocji Kół w Dolnośląskim Targu Rolnym, który odbywa się co dwa tygodnie na terenie Ośrodka. Na stoisku Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW można było się zapoznać z ofertą ubezpieczeń.

Katarzyna Sikora DODR