Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w marcu 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w marcu 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,1%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie