Lutowa narada doradców

O zbliżającej się kampanii wnioskowej oraz szkoleniach z warunkowości i ekoschematów, o statuetkach złotych jabłek dla dolnośląskich rolników, zmianach w Programie azotanowym, a także wydarzeniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez Ośrodek, rozmawiali doradcy 9 lutego, podczas narady online. Spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który mówił o stabilnej sytuacji finansowej Ośrodka, a także o planowanych na najbliższe tygodnie szkoleniach na temat warunkowości i ekoschematów, realizowanych wspólnie z DIR i ARiMR. 

W połowie marca rusza kampania wnioskowa. Nowy budżet Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oznacza nowe zasady składania wniosków. System wsparcia składa się z uzupełniających się nawzajem wymogów obowiązkowych oraz dodatkowych, dobrowolnych praktyk rolniczych. 
Pracownicy DODR pomogą producentom rolnym w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe, rolnośrodowiskowe oraz dobrostanowe wraz z ekoschematami. Doradcy zapraszają do umówienia się jak najszybciej w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego na terenie całego Dolnego Śląska, gdzie można będzie uzyskać pomoc przy wyborze rozwiązania optymalnego dla każdego gospodarstwa. Do marca potrwają też szkolenia przygotowujące dolnośląskich rolników do wykorzystania możliwości, jakie stwarzają rozwiązania zaplanowane w Planie Strategicznym dla WPR, z uwzględnieniem wsparcia w ramach ekoschematów.

W lutym weszły w życie zmiany w Programie azotanowym. Dotyczą one między innymi elastycznego, wiosennego terminu nawożenia azotem, nowych grup zwierząt do obliczenia wskaźników produkcji nawozów naturalnych czy dodania równoważników nawozowych dla ścieków.

Kontynuujemy współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych oraz systemu Polski FADN. Projekt eDWIN także w tym roku zakłada obserwację i sygnalizację agrofagów w uprawach zbóż, ziemniaków, rzepaku, kukurydzy i buraka cukrowego na terenie Dolnego Śląska.

W lutym zaprosiliśmy rolników między innymi do Bożkowa na konferencję Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska – grupa operacyjna „Owce w Zielonej Dolinie” oraz na szkolenie online na temat roli i znaczenia małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich. 

Z przyjemnością informujemy, że podczas Gali Finałowej XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku nagrodzono statuetkami złotego jabłka trzy dolnośląskie gospodarstwa rolne – gospodarstwo sadownicze i winnicę Beaty i Dariusza Przerwy z Krośnic, Dyniowy Zakątek należący do Joanny i Michała Staraków z Olszan oraz gospodarstwo uprawiające ziemniaki Joanny i Mariusza Karwatów ze Stępina. 

W marcu doradcy zapraszają na wydarzenia, warsztaty i konferencje organizowane przez DODR 2 marca – na szkolenie z ochrony wód przez zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego, 8 marca na konferencję Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej – uprawa rzepaku. To pierwsza z czterech konferencji na temat innowacji w uprawach. Kolejne będą dotyczyły uprawy pszenicy, kukurydzy i roślin bobowatych. 11 marca sołtysi z naszego regionu przyjadą do Trzebnicy na uroczystości Dnia Sołtysa. 14 marca zostanie zorganizowane szkolenie na temat WPR po 2023 roku dla działań rolno-środowiskowo-klimatycznego i ekologicznego oraz warsztaty Rok w winnicy. 

Jak co miesiąc zapraszamy do Wrocławia na kolejne edycje Dolnośląskiego Targu Rolnego ‒ w soboty 11 i 25 marca, a 4 marca – do Świdnicy na Targowisko Od rolnika do koszyka. Przypominamy, że dolnośląscy producenci rolni cały czas mogą bezpłatnie zamieszczać informacje dotyczące promocji i sprzedaży swoich produktów na dolnośląskim e-bazarku.