Grudniowa narada doradców

O kończącym się roku, szkoleniach, konferencjach i realizowanych projektach rozmawiali doradcy 9 grudnia, podczas narady on-line. Spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który podziękował pracownikom za realizację zaplanowanych zadań z Programu działalności Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 2022 rok. 

Do końca grudnia trwał dodatkowy nabór gospodarstw rolnych uczestniczących w systemie Polski FADN. W 2023 roku rachunkowość w tym systemie będzie prowadzona przez 539 rolników. Zapraszamy do udziału w FADN także małe gospodarstwa, osiągające nie mniej niż 5 tys. euro Standardowej Produkcji, gospodarstwa prowadzące chów i hodowlę drobiu oraz produkcję ogrodniczą. 

W grudniu zaprosiliśmy dolnośląskich winiarzy do udziału w warsztatach Budowanie marki winiarskiej w oparciu o potencjał regionu, pokazujących jak rozwijać przedsiębiorczość na obszarach wiejskich i wprowadzać innowacyjne rozwiązania w winnicach. Doradcy zorganizowali także szkolenie na temat rozwoju energetyki prosumenckiej, konferencję podsumowującą tegoroczne wyjazdy studyjne w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody oraz konferencję Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego, dla producentów ekologicznych. 

W ostatnim miesiącu roku realizowaliśmy szkolenia w ramach operacji Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne. W styczniu z kolei rozpoczynamy cykl szkoleń w ramach operacji Normy i wymogi wzajemnej zgodności. 

Zachęcamy rolników prowadzących zajęcia edukacyjne dla dzieci (na temat rolnictwa, dziedzictwa kulturowego wsi oraz produkcji roślinnej lub zwierzęcej) do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Udział w Sieci umożliwia bezpłatną promocję gospodarstw na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl oraz posługiwanie się jej logo. Na Dolnym Śląsku działa 38 zagród edukacyjnych, jednak gospodarstw oferujących usługi edukacyjne jest w naszym regionie znacznie więcej. 

Jak co miesiąc zapraszamy do Wrocławia na kolejne edycje Dolnośląskiego Targu Rolnego ‒ w soboty 28 stycznia oraz 11 i 25 lutego. Pierwszą tegoroczną edycję Targowiska Od rolnika do koszyka w Świdnicy zaplanowano na 4 lutego. Przypominamy, że dolnośląscy producenci rolni cały czas mogą bezpłatnie zamieszczać informacje dotyczące promocji i sprzedaży swoich produktów na dolnośląskim e-bazarku. 

Zachęcamy do prenumeraty naszego miesięcznika Twój Doradca Rolniczy Rynek. 

Red.