Pomoc finansowa samorządu województwa dolnośląskiego na nasadzenia drzew miododajnych

Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył w tym roku ponad 26 milionów złotych na zadania związane z ochroną gruntów rolnych. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów. Część środków została przeznaczona na zadania związane z nasadzeniami drzew miododajnych.