Warsztaty „Jesienna pielęgnacja drzew owocowych”

Jabłka jesiennej odmiany na drzewie

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza w dniu 29 listopada br. do udziału w warsztatach sadowniczych „Jesienna pielęgnacja drzew owocowych”. 

Warsztaty skierowane są osób zainteresowanych sadownictwem oraz innowacyjnymi rozwiązaniami  wykorzystywanymi  w pielęgnacji drzew owocowych. 

Uczestnicy dowiedzą się jakie zabiegi pielęgnacyjne drzew owocowych należy wykonać jesienią, jak przygotować sad do zimy, a następnie wiosennej wegetacji. Poznają procesy przetwórstwa owoców zebranych w sadzie –  tłoczenia soków z jabłek, tworzenia octów czy suszenia owoców. Poszerzą tez wiedzę na temat zasad sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego. 

Do udziału w warsztatach zapraszamy sadowników, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli doradztwa rolniczego a także inne osoby zainteresowane podejmowaniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Warsztaty odbędą się na terenie Maciejowego Sadu, ul. Wiśniowa 4, 55-330 Lutynia. 
Dojazd we własnym zakresie. 

Warsztaty zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Informacji udziela: 
Karolina Gabryś
tel. 71 339 80 21 wew. 251
e-mail: karolina.gabrys@dodr.pl  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Karolina Gabryś  DODR