Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Do 30 grudnia można się ubiegać o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To ostatni nabór na to działanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To pomoc finansowa na dla nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. O dofinansowanie nie mogą się ubiegać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez pięć pierwszych lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi – w pierwszym roku – 10% przychodów netto, w drugim roku – 9%, w trzecim roku – 8% w czwartym roku – 7%, w piątym roku – 6% Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można składać elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo nadać listem poleconym.

Do tej pory, w ramach PROW 2014-2020, Agencja zawarła umowy o przyznaniu pomocy z 578 nowymi grupami producentów na kwotę ponad 821 mln zł. Do ponad 500 takich grup trafiło 454 mln zł. Do tego dochodzą wypłacone zobowiązania wobec grup, które otrzymały wsparcie z PROW 2007 – 2013 – razem daje to kwotę ok. 726 mln zł. 

Zawarte umowy są w trakcie realizacji i kolejne roczne transze płatności sukcesywnie trafiają na konta beneficjentów. Razem można chociażby obniżyć koszty produkcji (np. dzięki wykorzystaniu wspólnych maszyn), skuteczniej negocjować z sieciami handlowymi (m.in. przez stosowanie upustów dla odbiorców większych partii towaru), łatwiej jest też inwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia produkcji.

ARiMR