Październikowa narada doradców

O nowej polityce rolnej, roli doradztwa i planowaniu pracy doradczej na kolejny rok, poletkach demonstracyjnych, laureatach wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów oraz wydarzeniach organizowanych przez DODR, rozmawiali doradcy w środę 5 października we Wrocławiu. 


Spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który mówił o priorytetach nowej polityki rolnej, szczególnie wspierającej małe gospodarstwa oraz o roli doradztwa. Doradcy pomagają rolnikom wypełniać wnioski o płatności obszarowe, dobrostanowe czy rolno-środowiskowo-klimatyczne, wspierają producentów rolnych w zdobywaniu dofinansowania ze środków unijnych. Organizują szkolenia, realizują bezpłatne programy doradcze dla rolników, ułatwiają też sprzedaż produktów rolnych prosto z gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego. Bez pomocy doradców wielu producentów rolnych nie byłoby w stanie się rozwinąć, kupić nowych maszyn czy modernizować swoich gospodarstw.

Doradcy przygotowują Program Działalności Doradczej na 2023 rok, zgodnie z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz województwa dolnośląskiego.

Na październik zaplanowano 23 szkolenia w ramach operacji Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne. W tym miesiącu doradcy i rolnicy biorą udział w wyjazdach studyjnych w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody do powiatów ‒ karkonoskiego, oławskiego, głogowskiego, lubińskiego, milickiego, średzkiego, polkowickiego, wołowskiego i bolesławieckiego. Na listopad zaplanowano kolejne wyjazdy ‒ do powiatów górowskiego, kamiennogórskiego, złotoryjskiego, jaworskiego, oławskiego oraz legnickiego.

Kontynuujemy współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Do sieci mogą przystąpić gospodarstwa utrzymujące użytki rolne zgodnie z normami dobrej kultury rolnej oraz wymogami wzajemnej zgodności, a zwierzęta – zgodnie z zasadami dobrostanu, posiadające warunki umożliwiające prowadzenie sesji szkoleniowych, otwarte na nowe, innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie gotowe do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i praktykami stosowanymi w gospodarstwie.

Zachęcamy rolników do korzystania z elektronicznych usług na Platformie doradczej eDWIN. Najważniejsza z nich to Wirtualne gospodarstwo, która umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu agrofagów na danym obszarze. Druga usługa to Udostępnianie danych meteorologicznych. Dzięki niej rolnicy mają dostęp do danych z około 600 stacji meteorologicznych w całej Polsce, które zbierają informacje o aktualnym stanie pogody. Każda stacja na bieżąco monitoruje między innymi temperaturę, wilgotność powietrza, sumę i intensywność opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru. Pozostałe dwie usługi, które będą dostępne w platformie eDWIN, to Śledzenie pochodzenia produktów oraz Raportowanie zagrożeń.

DODR przystąpił do realizacji projektu Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych. Pierwsze zadanie to wyjazd szkoleniowy do CDR Oddział w Radomiu na demonstracje z przetwórstwa mięsa, zbóż, owoców lub warzyw. W ramach tego projektu na terenie województwa dolnośląskiego powstanie 20 obiektów demonstracyjnych. 

Ośrodek rozpoczął także realizację operacji Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 620 osób.

W październiku rolnicy i producenci rolni biorą udział w szkoleniach, wyjazdach i konferencjach organizowanych i współorganizowanych przez DODR. To między innymi IV edycja Wielkiego SER-wowania, czyli trzydniowe wydarzenie w postaci konferencji i wyjazdu studyjnego dla serowarów oraz Targu SERA we Wrocławiu czy konferencja Grupy Operacyjnej IQGrape na temat innowacyjnej technologii wytwarzania i rozlewu wina gronowego. To także XLII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego oraz IX Dolnośląski Dzień Pszczelarza, organizowany we współpracy ze związkami pszczelarzy z Dolnego Śląska. Wydarzeniu towarzyszy konferencja Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu oraz spotkanie podsumowujące wojewódzką edycję konkursu AgroLiga 2022.  

Spotkanie we Wrocławiu było okazją do uhonorowania laureatów wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów przez Dyrektora DODR. Zwycięzcą wojewódzkiej edycji konkursu Doradca roku została Maria Borsukiewicz z PZDR Głogów, II miejsce zajęła Dorota Fornal z PZDR Strzelin, a II miejsce – Małgorzata Szychowska z PZDR Głogów. Tytuł najlepszego doradcy ekologicznego na Dolnym Śląsku zdobyła Magdalena Charytanowicz z PZDR Lubin, II miejsce przypadło Janinie Turowskiej z PZDR Milicz, a III miejsce – Jerzemu Stańczykowi z PZDR Oleśnica. 

Nasz miesięcznik Twój Doradca Rolniczy Rynek zdobył II miejsce w XXX edycji konkursu na Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. W czasie tych trzydziestu lat nasze czasopismo 17 razy zdobywało nagrody w tym konkursie. Wydaliśmy ponad 360 numerów miesięcznika, w których znalazło się ponad 7 000 artykułów na około 28 000 stron. Ukazało się ponad 100 tysięcy egzemplarzy gazety. 
O historii miesięcznika i tworzących go doradcach opowiadali Zastępca Dyrektora DODR Ewa Bieńkowska, Zbigniew Dąbrowski, Andrzej Olszański i Waldemar Ciesielski. W czasie spotkania we Wrocławiu nagrodzono też redakcję miesięcznika i najlepszych autorów tekstów.

Jak co miesiąc zapraszamy do Wrocławia na kolejne edycje Dolnośląskiego Targu Rolnego ‒ w soboty 15 i 26 listopada, a 5 listopada – do Świdnicy na Targowisko Od rolnika do koszyka. Przypominamy, że dolnośląscy producenci rolni cały czas mogą bezpłatnie zamieszczać informacje dotyczące promocji i sprzedaży swoich produktów na dolnośląskim e-bazarku.

Red.