Konferencja - Chów bydła a ochrona środowiska

Dolnośląscy rolnicy, producenci, hodowcy bydła, doradcy, przedstawiciele świata nauki, instytucji rolniczych oraz mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką hodowli bydła, przyjechali 22 września do Wrocławia, na konferencję Chów bydła a ochrona środowiska. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Konferencję otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który powitał zaproszonych gości ‒ Annę Galicę z Biura Rolnego w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych, Prezesa OHZ w Przerzeczynie Zdroju Jarosława Bereźnickiego, hodowcę z OHZ w Przerzeczynie Zdroju Bogusławę Lewandowską, Dyrektor Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu  Agnieszkę Frydrych-Gierszewską, Członka Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pawła Mazura, a także wykładowców ‒ Michaela Krcmarika i profesora Marcina Gołębiewskiego oraz wszystkich uczestników. 

Michael Krcmarik, inżynier rolnictwa w Natural Resources Conservation Service w Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przedstawił dane statystyczne dotyczące hodowli bydła w USA oraz tematykę, którą się zajmuje jako doradca. Najwięcej gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła mlecznego zostało zlokalizowanych w stanach położonych w północno-wschodniej i południowo-zachodniej części kraju. Z kolei największą liczbę hodowców bydła mięsnego można znaleźć w Teksasie. Połowa gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła posiada mniej niż100 sztuk bydła mlecznego, 30% ‒ od 100 do 500, a 20% ‒ około 500 sztuk. 

Zadaniem Michaela Krcmarika jest proponowanie rolnikom różnych opcji hodowlanych w oparciu o wiedzę technologiczną i merytoryczną, wykonywanie planów budowlanych i wdrażanie ich w życie. W ramach pracy organizacji prowadzone są działania edukacyjne, a także związane z dofinansowaniem dla rolników na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań korzystnych dla środowiska. Głównym obszarem działań jest współpraca z hodowcami prowadzącymi produkcję zwierzęcą i roślinną. 

W Stanach nie ma przepisów nakazujących ograniczenie emisji gazów, ale zrzeszenia hodowców mają obowiązek doprowadzenia do neutralności klimatycznej produkcji zwierzęcej. Ważną rolę odgrywa edukacja rolników, zachęcanie np. uprawy pasowej, ograniczenia liczby wykonywanych zabiegów ochrony czy stosowania dodatków do pasz zmniejszających emisję metanu. 

Kolejny wykładowca, prof. dr hab. Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie omówił nowoczesne technologie stosowane w produkcji bydła mięsnego w kontekście ochrony środowiska. Przedstawił także projekt BovINE ‒ Beef Innovation Network Europe, którego celem jest celem wymiana wiedzy w sektorze wołowiny oraz integracja badań i praktyk w zakresie innowacji na poziomie regionalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym. W projekcie bierze udział 255 000 gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją wołowiny, organizacje zrzeszające rolników, doradców, naukowców i inne podmioty w z dziesięciu państw UE. 

Prof. Gołębiewski omówił szereg innowacyjnych rozwiązań stosowanych w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła. Przedstawił także wpływ ograniczenia liczby trudnych porodów na zdrowie i dobrostan zwierząt. Wskazał badania potwierdzające wpływ żywienia na czas wycielenia się krów ‒ karmienie krów później w ciągu dnia i wieczorem zwiększa liczbę cieląt urodzonych w ciągu dnia. 
Wykładowca omówił system analizujący obraz w czasie rzeczywistym, przesyłający informacje o zbliżającym się porodzie, wykorzystujący pracę kamer zamontowanych w oborze oraz oprogramowanie reagujące na charakterystyczne zachowania zwierząt przed porodem. 
Zaprezentował urządzenia potwierdzające, że zwierzę jest w rui (markery ogonowe, indykatory ogonowe, a także biosensory na obrożach) oraz inne udogodnienia stosowane przez hodowców bydła, jak specjalne kolczyki, wirtualne ogrodzenia, rusztowe przejazdy czy mobilne ubojnie. 

Prof. Marcin Gołębiewski wyjaśnił, jak zbadać efektywność żywieniową bydła, czyli jak stwierdzić które cielaki lepiej przyrastają niż inne, w zależności od rodzaju zjedzonej paszy. Opowiedział także o tym, jak wykarmić bydło przy wykorzystaniu komory z hydroponiczną uprawą (z wodą w układzie zamkniętym), umożliwiającą wyprodukowanie zielonki dla czterech krów na 2 m² powierzchni. Podkreślił, że ważnym elementem w każdym gospodarstwie jest pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych (energia solarna lub biogazownia).  

Izabela Michniewicz DODR