DODR Wrocław

 
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022 10:53:28
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: wszystkie powiaty dolnośląskie
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w lutym 2022 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21
1 Racjonalna gospodarka nawozami w kontekście ochrony wód szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 10.00  
  Wrocław | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dział REiOŚUrszula Kozaczuk, Maksymilian Żaba

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
2Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-02-18 godz. 11:00 
  PZDR Wrocław | WrocławMaria Semenowicz

3Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2022-02-24 godz. 9:00  
  PZDR Wrocław | Maria Semenowicz

4Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2022-02-28 godz. 9:00  
  PZDR Wrocław | Maria Semenowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
al. Tysiąclecia nr 10AB, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17
5 Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie 2022-02-01 godz. 10:00  
  Osiecznica ul.Lubańska 29 B | OsiecznicaMirosław Ryś

6Ochrona różnorodnościbiologicznej w warunkachprodukcji rolnej szkolenie 2022-02-01 godz. 9:00 
  Gospodarstwo rolne Krepnica 4 | BolesławiecKarol Pyrzanowski

7Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie 2022-02-02 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR Bolesławiec | GromadkaJulita Łukasiewicz

8Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW szkolenie 2022-02-04 godz. 9:00 
  Gospodarstwo rolne Krepnica 4 | BolesławiecKarol Pyrzanowski

9Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych szkolenie 2022-02-07 godz. 10:00 
  Kruszyn, Dom Ludowy, Główna 8 | BolesławiecElżbieta Fularz

10Rolnictwo społecznie zrównoważone. Gospodarstwo rolne bazą dla OZE szkolenie 2022-02-07 godz. 9:00  
  Siedziba PZDR Bolesławiec | GromadkaJulita Łukasiewicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-225 Chojnów, tel. 76 818 84 00
11Propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowanie szkolenie on-line 2022-02-01 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówDorota Gawron tel. 768188400

12 Technologia produkcji roślinnej - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin szkolenie on-line 2022-02-02 godz.10:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | powiat legnickiLucyna Kozak tel. 768188400

13Propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowanie szkolenie on-line 2022-02-03 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówKrystyna Wojtyto tel. 768188400

14Dobór roślin na poplony. szkolenie on-line 2022-02-10 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | MiłkowiceDanuta Jung tel. 768188400

15Dobór roślin na poplony szkolenie on-line 2022-02-11 godz. 11:30 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówMałgorzata Rucińska tel. 768188400

16Dobór roślin na poplony szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 11:30 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | KuniceLucyna Kozak tel. 768188400

17Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 11:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówKrystyna Wojtyto tel. 768188400

18Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-02-23 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówDorota Gawron tel. 768188400

19Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej . szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 12:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówAndrzej Rokitnicki tel. 768188400

20Europejski Nowy Zielony Ład - nowe wyzwania w polskim rolnictwie- produkcja roślinna. szkolenie on-line 2022-02-25 godz. 12:30 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówMarian Karasek tel. 768188400

21Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej. szkolenie on-line 2022-02-28 godz. 12:30 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówBarbara Piechowicz tel. 768188400

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
22Założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków WPR na lata 2021-2027 szkolenie on-line 2022-02-04 godz. 9:00 
  Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówDominik Wołoszyn

23Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka. szkolenie on-line 2022-02-07 godz. 09.00 
  ul. Świdnica 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówBarbara Staciwa

24Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-02-08 godz. 09:00 
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówMałgorzata Wójcik

25Wspólna Polityka Rolna po 2022 r. dla działań rolno-środowiskowo-klimatycznego i ekologicznego. szkolenie on-line 2022-02-09 godz. 09.00 
  ul. Świdnica 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówBarbara Staciwa

26Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie on-line 2022-02-10 godz. 09:00  
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówMałgorzata Wójcik

27 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach Systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-02-15 godz. 9:00 
  Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówDominik Wołoszyn

28Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie on-line 2022-02-17 godz. 10:00 
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówTadeusz Dul

29Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie on-line 2022-02-21 godz. 9:00 
  Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówDominik Wołoszyn

30Wsparcie dochodów związanych z produkcją w ramach PROW 2021-2027 szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 10:00 
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówTadeusz Dul

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
31Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-02-15 godz. 09:00  
  PZDR Głogów | GłogówMaria Borsukiewicz

32 Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

33Rachunkowość rolna - Prowadzenie rachunkowości w rolnictwie szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 12:00  
  siedziba PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

34Wdrożenie nowej WPR w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz płatności bezpośrednich powiązanych z ekoprogramami szkolenie on-line 2022-02-17 godz. 10:00  
  biuro PZDR Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

35 Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie on-line 2022-02-18 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

36Rolnictwo społecznie zrównoważone.Gospodarstwo rolne bazą dla OZE szkolenie on-line 2022-02-21 godz. 10:00  
  biuro PZDR Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

37Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 09:00  
  biuro PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

38Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Ekoschematy szkolenie on-line 2022-02-23 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

39Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkci rolnej szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 10:00 
  biuro PZDR Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

40Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-02-28 godz. 09:00  
  PZDR Głogów | GłogówMaria Borsukiewicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
41Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka, w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka- zagrożenia, infekowanie, eliminacja szkolenie on-line 2022-02-08 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

42Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-02-11 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

43 Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 10:00 
  PZDR Góra ul.Wrocławska54,56-200 Góra | GóraJustyna Kozłowska

44Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2022-02-21 godz. 10:00  
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Nagła- Jarząb

45Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 11:30 
  PZDR Góra ul.Wrocławska54,56-200 Góra | GóraJustyna Kozłowska

46Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2022-02-28 godz. 10:00  
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Nagła- Jarząb

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64
47 Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb. szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 12:30  
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworMirosław Filewski

48Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka szkolenie 2022-02-25 godz. 10.00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

49Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu szkolenie 2022-02-28 godz. 11:00  
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworGrzegorz Urbanowski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81
50Rolnictwo społeczne zrównoważone. Gospodarstwo rolne z bazą dla OZE. szkolenie on-line 2022-02-07 godz. 10 00 
  Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81 | Jelenia GóraAnna Dudzik

51Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka szkolenie on-line 2022-02-09 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR Jelenia Góra | Jelenia GóraBeata Gąsiewska

52Promocja i sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych szkolenie on-line 2022-02-18 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Jelenia Góra | Jelenia GóraAgnieszka Leśniak

53Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz w konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 09:00 
  PZDR Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 13 | Jelenia GóraAnna Sołtysiak

54Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-02-23 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraWaldemar Ciesielski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Papieża Jana Pawła II 11 A , 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52
55Upowszechnienie wiedzy na temat antybiotykooporności u ludzi i zwierząt. szkolenie on-line 2022-02-08 godz. 09:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

56Upowszechnianie znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników woj. dolnośląskiego szkolenie on-line 2022-02-10 godz. 11:30 
  siedziba PZDR Kamienna Góra, ul.Jana Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

57 Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka szkolenie on-line 2022-02-11 godz. 12.00 
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

58Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie on-line 2022-02-17 godz. 12.00 
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

59Zapewnienie dobrostanu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania szkolenie on-line 2022-02-21 godz. 09:00 
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

60Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 13:30  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

61Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej szkolenie on-line 2022-02-25 godz. 12:00 
  PZDR Kamienna Góra | Kamienna GóraKatarzyna Banaś

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku
ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 38 01
62Rolnictwo społecznie zrównoważone. Gospodarstwo rolne bazą dla OZE szkolenie on-line 2022-02-04 godz. 8.00 
  PZDR Klodzko | KłodzkoDanuta Cybulska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań, 75 722 34 61
63Upowszechnianie wiedzy i nformacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków, z uwzględnieniem bioasekuracji. szkolenie 2022-02-02 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | SiekierczynDorota Demiańczuk

64 Kierunki zmian we Wspólnej Polityce Rolnej UE - Zielony ład w rolnictwie szkolenie 2022-02-16 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | LubańDanuta Łuksza

65Dyrektywa NET - upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku. szkolenie 2022-02-22 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | LubańAnna Pasternak

66Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin. szkolenie 2022-02-28 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | LubańAnna Pasternak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim
ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 21 36
67Europejski Nowy Zielony Ład - nowe wyzwania w polskim rolnictwie - produkcja zwierzęca szkolenie on-line 2022-02-11 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Lwówek Śl.Pietraszek Mirosław

68Upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników Województwa Dolnośląskiego szkolenie on-line 2022-02-11 godz. 11:00  
  siedziba PZDR Lwówek Śl. | Lwówek Śl.Jan Jaśkiewicz

69Nowe działania PROW 2021 - 2027 szkolenie on-line 2022-02-18 godz. 11:00 
  siedziba PZDR | Lwówek Śl.Pietraszek Mirosław

70 Rolnictwo społecznie zrównoważone. Gospodarstwo rolne bazą dla OZE szkolenie on-line 2022-02-18 godz. 9:00  
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiHenryk Didyk

71Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 09:00  
  Lwówek Śląski , Urząd Miasta i Gminy ul. Wojska Polskiego 25 C, siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiTeresa Polesiak

72Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 11:00 
  Lwówek Śląski , Urząd Miasta i Gminy ul. Wojska Polskiego 25 C, siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiTeresa Polesiak

73 Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2022-02-25 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiHenryk Didyk

74Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie szkolenie on-line 2022-02-25 godz. 11:00 
  siedziba PZDR Lwówek Śląski | Lwówek Śląski Mariusz Kadela

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
75Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-02-03 godz. 10:00 
  Biuro PZDR | MiliczRafał Ozga

76Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2022-02-10 godz. 10:00 
  Biuro PZDR | MiliczRafał Ozga

77Zielony ład w rolnictwie-szansą dla gospodarstw ekologicznych szkolenie on-line 2022-02-14 godz. 10:00 
  Biuro PZDR | MiliczJanina,Iwona Turowska

78 Kierunki zmian we Wspólnej Polityce Rolnej UE- Zielony ład w rolnictwie szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 10:00 
  Biuro PZDR | MiliczJanina,Iwona Turowska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
79Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie on-line 2022-02-10 godz. 12.30 
  siedziba PZDR | OleśnicaNiemier Anna

80Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 9:30 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy ul. Wiejska 2 | PZDR OleśnicaKatarzyna Janicka

81Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków, z uwzględnieniem bioasekuracji. szkolenie on-line 2022-02-18 godz.11:30 
  Oleśnica PZDR | Powiat oleśnickiEugenia Cieśla

82Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania AASF szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuraji w gospodarstach utrzymujacych swinie oraz konsekwencji z tym związanych. szkolenie on-line 2022-02-18 godz. 13:00 
  PZDR Olesnica, ul. Wiejska 2, Olesnica | PZDR OlesnicaCzesław Teleszko

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
83Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2022-02-08 godz. 10:00 
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówAneta Sowińska

84Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie 2022-02-09 godz. 09:00 
  Remiza OSP Domaniów, Domaniów 65, sala konferencyjna | DomaniówGrażyna Głogulska

85Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie 2022-02-10 godz. 10:00 
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówMałgorzata Wierzbicka

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93
86Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. szkolenie on-line 2022-02-15 godz. 10:00  
  Siedziba PZDR Polkowice , 59-100 Polkowice ul. Spółdzielcza 2. | PolkowiceWanda Żuchowska.

87Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleby szkolenie 2022-02-17 godz. 10:00  
  Wiejski Ośrodek Kultury Chocianowiec 101A, 59-140 Chocianów | ChocianówGrzegorz Pyrcz

88Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice | PolkowicePaulina Dobrowolska

89Zapewnienie dobrostanu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice | PolkowiceIzabela Skut

90Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka. szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 11:00  
  PZDR Polkowice ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice. | PolkowiceWanda Żuchowska.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 31, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 04 56
91Kultywowanie dziedzictwa kulturowego przez Koła Gospodyń Wiejskich szkolenie 2022-02-09 godz. 10:00  
  świetlica wiejska Krzywina | PrzewornoMaria Mysza

92Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej. szkolenie 2022-02-09 godz. 12:00 
  Świetlica wiejska Krzywina | PrzewornoMarta Dudek

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
93Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie on-line 2022-02-02 godz. 10:00 
  siedziba PZDR Środa Śląska | powiat średzkiAdriana Krzywkowska

94Grupy operacyjne EPI na obszarach wiejskich szkolenie on-line 2022-02-09 godz. 10:00 
  siedziba PZDR Środa Śląska | powiat średzkiAdriana Krzywkowska

95Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie on-line 2022-02-28 godz. 10:00 
  siedziba PZDR Środa Śląska | powiat średzkiKarol Żyławy

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21
96Kierunki zmian we Wspólnej Polityce Rolnej UE - Zielony ład w rolnictwie szkolenie 2022-02-21 godz. 09:00  
  Pasieczna, świetlica wiejska | Jaworzyna ŚląskaBożena Pospiszyl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83
97Krótkie łancuchy dostaw-sprzedaż bezpośrednia,działalność marginalna,lokalna,ograniczona szkolenie on-line 2022-02-04 godz. 09:00  
  PZDR Trzebnica ul.Milicka 23 | TrzebnicaMarian Kuczyński

98Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu szkolenie on-line 2022-02-04 godz. 10:00  
  siedziba PZDR | TrzebnicaAndrzej Radziejewski

99Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2022-02-08 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR | PrusiceAlbert Sękalski

100Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków, z uwzględnieniem bioasekuracji. szkolenie on-line 2022-02-09 godz. 10:00 
  Trzebnica | TrzebnicaAmelia Prorok

101Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-02-10 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR | PrusiceAlbert Sękalski

102Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu szkolenie 2022-02-11 godz. 12:30  
  Trzebnica | TrzebnicaDanuta Matusz-Stańczyk

103Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie szkolenie on-line 2022-02-15 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR | PrusiceAlbert Sękalski

104Grupy operacyjne EPI na obszarach wiejskich szkolenie on-line 2022-02-18 godz. 10:30  
  Trzebnica | TrzebnicaWioletta Olejniczak

105Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie on-line 2022-02-23 godz. 10:15 
  Siedziba PZDR | PrusiceAlbert Sękalski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 62 72 (607-307-673)
106Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-02-17 godz. 11:30 
  PZDR Wałbrzych | WałbrzychAgnieszka Kusyk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
107Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie on-line 2022-02-11 godz. 10:00  
  PZDR Wołów | WołówAneta Jasinowska

108Wykorzystanie danych rachunkowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, analiza wyników finansowych gospodarstw rolnych na podstawie prowadzonej przez rolników rachunkowości szkolenie on-line 2022-02-21 godz. 11:30 
  PZDR Wołów | WołówKarolina Łabudzińska

109Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 12:00  
  PZDR Wołów | WołówKarolina Łabudzińska

110Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowanie szkolenie on-line 2022-02-25 godz. 09:00 
  PZDR Wołów | WołówKarolina Łabudzińska

111Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie on-line 2022-02-25 godz. 10:00 
  PZDR Wołów | WołówMichał Woźny

112Nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Komputeryzacja rolnictwa. Rolnictwo precyzyjne szkolenie on-line 2022-02-27 godz. 11:00 
  PZDR Wołów | WołówKarolina Łabudzińska

113Europejski Nowy Zielony Ład - nowe wyzwania w polskim rolnictwie - produkcja roślinna szkolenie on-line 2022-02-28 godz. 10:00 
  PZDR Wołów | WołówMichał Woźny

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
114 Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka szkolenie on-line 2022-02-02 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR | ZąbkowiceKrzysztof Dyda

115Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2022-02-02 godz. 9:00  
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice ŚląskieEwelina Potaczek

116Adaptacja do zmian kimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu. szkolenie on-line 2022-02-03 godz. 10:00 
  Biuro PZDR | Ząbkowice Śl.Violetta Miechurska

117Nowe wymagania w zakresie bioasekuracji w obszarach objętych ograniczeniami dotyczącymi zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń szkolenie 2022-02-03 godz. 10:00  
  Urząd Gminy Ziębice ul. Przemysłowa 10 | ZiębiceKrzysztof Dyda

118Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-02-03 godz. 9:00  
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice ŚląskieEwelina Potaczek

119Promocja i sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych. szkolenie on-line 2022-02-07 godz. 11:00 
  Biuro PZDR | Ząbkowice Śl.Violetta Miechurska

120Nowe rozwiązania w produkcji roślin okopowych szkolenie on-line 2022-02-07 godz. 8:30  
  Siedziba PZDR | ZąbkowiceKrzysztof Dyda

121Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt. szkolenie on-line 2022-02-08 godz. 8 -10 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice ŚląskieEwelina Potaczek

122Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2022-02-11 godz. 8-10  
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice ŚląskieEwelina Potaczek

123Dobre praktyki dotyczące emisji gazów cieplarnianych. szkolenie on-line 2022-02-14 godz. 10:00 
  Biuro PZDR | Ząbkowice Śl.Violetta Miechurska

124Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka- zagrożenie,infekowanie ,eliminacja szkolenie on-line 2022-02-15 godz. 11:00 - 13:00 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice ŚląskieEwelina Potaczek

125Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 12.00:14.00 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice ŚląskieEwelina Potaczek

126Rolnictwo społecznie zrównoważone. Gospodarstwa rolne bazą dla OZE szkolenie on-line 2022-02-17 godz. 11:30 
  Biuro PZDR | Ząbkowice Śl.Violetta Miechurska

127Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2022-02-23 godz. 09:00 
  Świetlica wiejska Sosnowa | Kamieniec ZąbkowickiAgnieszka Kubińska

128Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie 2022-02-25 godz. 09:00 
  Świetlica wiejska Sosnowa | Kamieniec ZąbkowickiAgnieszka Kubińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii 8, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 778 72 06
129Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie 2022-02-02 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiAgnieszka Nachotko

130Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2022-02-04 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiAgnieszka Nachotko

131Dobre praktyki dotyczące emisji gazów cieplarnianych szkolenie 2022-02-08 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiMarek Wodecki

132Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym szkolenie 2022-02-15 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiAndrzej Winnicki

133Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie 2022-02-25 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiMarek Wodecki

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
134Dobre praktyki dotyczące emisji gazów cieplarnianych. szkolenie 2022-02-04 godz. 09:00 
  Złotoryja siedziba PZDR ul. Basztowa 12 | ZłotoryjaCelina Galik

135Promocja tradycyjnej żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego Ładu szkolenie 2022-02-08 godz. 10:00 
  Świetlica KGW Wojciechów | ZagrodnoGrażyna Konarska

136Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie 2022-02-23 godz. 09:00 
  Biuro PZDR Złotoryja | ZłotoryjaIgor Wilczyński

137Krótkie łańcuchy dostaw w sektorze rolno- spożywczym. szkolenie 2022-02-24 godz. 10:00 
  Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie | ZagrodnoTeresa Dubicka

138Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie 2022-02-25 godz. 11:00  
  Siedziba PZDR Złotoryja | ZłotoryjaGrażyna Konarska

139Założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków WPR na lata 2021-2027 szkolenie 2022-02-28 godz. 09:00 
  Biuro PZDR Złotoryja | ZłotoryjaIgor Wilczyński


140  
  |
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.