Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Szkolenia ŚOR - zaświadczenia ważne do końca pandemii
Zmodyfikowano: 27.01.2021

Z powodu pandemii koronawirusa zawieszono obowiązek szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania pestycydów. Przepisy dotyczą wszystkich rolników – tych, którym okres ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego lub uzupełniającego skończył się w trakcie pandemii COVID-19, a także producentów rolnych, którzy jeszcze nie przystąpili do takiego szkolenia.

W czasie epidemii nie będą wymagane uprawnienia dotyczące stosowania i sprzedaży środków ochrony roślin, ani przeprowadzenie badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Dopuszcza się, aby osoby, które stosują środki ochrony roślin, sprzedają te preparaty, prowadzą doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzą uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin, mogły ukończyć wymagane szkolenia w późniejszym terminie.

Na czas trwania epidemii, rolnicy zostali zwolnieni z sankcji – dotyczy to zarówno szkoleń podstawowych, jak i uzupełniających. Przypominamy, że po ustaniu pandemii producenci rolni będą mieli 30 dni na udział w takim szkoleniu. Zawieszenie szkoleń nie zwalnia jednak rolników od przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów ochrony.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego udostępnia zainteresowanym rolnikom broszury:   „Technika ochrony upraw polowych” oraz  „Dokumentacja dotycząca stosowania środków ochrony roślin”  (tel. 71 339 80 21/22 w. 250 albo mailem: redakcja@dodr.pl). Broszury można również pobrać ze strony www.dodr.pl, z zakładki „Wydawnictwa do pobrania”.