Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

IV podsumowujące spotkanie „Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody” pod hasłem „Działania i inicjatywy wodne”.
Zmodyfikowano: 01.12.2020

W środę 9 grudnia odbędzie się czwarte spotkanie pilotażowego projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody”. Ze względów epidemiologicznych odbędzie się ono w formie online.

Tematyka spotkania związana będzie z działaniami i inicjatywami w zakresie gospodarki wodnej, w tym m.in. rekomendowane inwestycje wodne i ich wagi w powiecie kamiennogórskim, nawadnianie w uprawach rolnych, usługi doradcze, informacja i promocja w zakresie gospodarki wodnej, jej wykorzystanie, gospodarowanie i oszczędzanie. Przedstawiona zostanie geneza Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody oraz szeroko pojęta inicjatywa związana z działaniami na rzecz poprawy gospodarki wodnej.

Najważniejszym elementem spotkania podsumowującego online będzie przedstawienie raportu końcowego dotyczącego Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na przykładzie pilotażowego powiatu Kamienna Góra. Opracowany przez eksperta raport stanowi realizację jednego z głównych celów projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody”, i zawiera m.in. zagadnienia dotyczące DPW czy propozycję rozwiązań na rzecz gospodarki wodnej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Karolina Kucharska DODR