Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2019
Zmodyfikowano: 09.05.2019

             

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ogłasza
Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2019 roku
etap wojewódzki

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników ekologicznych z województwa dolnośląskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego. Karty zgłoszenia można składać do 15 czerwca.

W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci wojewódzkiego etapu konkursu w 2017 i w 2018 roku, zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii, w której zgłaszają się do konkursu w 2019 roku. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Zgłoszone do konkursu gospodarstwa będą oceniane w dwóch kategoriach:
•    EKOLOGIA – ŚRODOWISKO
•    i EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie można przesyłać pocztą, do 15 czerwca 2019 r.
na adres: DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Ostatecznym elementem oceny będzie wizytacja gospodarstw.

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, którego organizatorem w skali kraju jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Laureaci konkursu w swojej kategorii w województwie zostaną zgłoszeni do krajowej edycji konkursu.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska DODR we Wrocławiu.

Urszula Bogusiewicz
tel. 71 339 81 85 wew. 183, e-mail: urszula.bogusiewicz@dodr.pl
oraz Urszula Kozaczuk
tel. 71 339 81 85 wew. 185, e-mail: urszula.kozaczuk@dodr.pl
 

Pobierz: Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym (PDF - 399 kB)