Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia dla rolników w ramach operacji Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego
Zmodyfikowano: 26.02.2019

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia dla rolników w ramach operacji
Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt w województwie dolnośląskim

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o Przyznaniu Pomocy Nr 00008.DDD.65140.00044.2018.01.

PROGRAM SZKOLENIA:

Chów świń
pierwszy dzień

 • Dobór ras do hodowli.
 • Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów.
 • Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych na fermach o różnym cyklu.
 • Odchów prosiąt.
 • Prawidłowe żywienie świń w zależności od grupy wiekowej i systemu tuczenia.
 • Organizacja i dobrostan zwierząt jako podstawowe warunki ochrony zdrowia.
 • Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń.
 • Minimalne wymagania „bioasekuracji” w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie w tym świnie.
 • Wymagania „bioasekuracji” dla gospodarstw utrzymujących świnie na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń oraz nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach.
 • Program „bioasekuracji” mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.
 • Soja wolna od GMO jako krajowe źródło białka.


drugi dzień

 • Podstawowe wiadomości dotyczące zagadnienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Odpowiedź kluczowych instytucji UE i światowych na zjawisko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Ogólne założenia „Narodowego programu ochrony antybiotyków na lata 2016-2020” realizowanego przez Ministra Zdrowia oraz strategii pt. „Działania podejmowane w zakresie antybiotyków w weterynarii pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
 • Kompetencje poszczególnych instytucji w realizacji działań na rzecz ochrony antybiotyków.
 • Zasady dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.
 • Zapobieganie chorobom i ograniczanie konieczności stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, szczególnie w hodowlach świń i bydła, poprzez przestrzeganie wymagań higienicznych, polepszanie poziomu dobrostanu oraz stosowanie profilaktyki oraz zasad bezpieczeństwa biologicznego.
 • Monitorowanie i nadzorowanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt. Rola laboratoriów w zakresie oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Dyskusja nt. usprawnienia systemu służącego do zbierania danych dotyczących zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych.
   

Chów bydła
pierwszy dzień

 • Dobór ras do krzyżówek i hodowli.
 • Sposoby utrzymania bydła mięsnego.
 • Zasady żywienia w zależności od grup wiekowych, systemu opasu.
 • Wymagania jakościowe mięsa pozyskanego od ras bydła mięsnego.
 • Dobrostan zwierząt jako czynnik warunkujący ochronę zdrowia.
 • Profilaktyka chorób bydła mięsnego.
 • Pasze stosowane w żywieniu mamek i opasów.
 • Organizacja i efektywność produkcji bydła mięsnego.
 • Soja wolna od GMO jako krajowe źródło białka.


drugi dzień

 • Podstawowe wiadomości dotyczące zagadnienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Odpowiedź kluczowych instytucji UE i światowych na zjawisko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Ogólne założenia „Narodowego programu ochrony antybiotyków na lata 2016-2020” realizowanego przez Ministra Zdrowia oraz strategii pt. „Działania podejmowane w zakresie antybiotyków w weterynarii pod kierunkiem Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi”.
 • Kompetencje poszczególnych instytucji w realizacji działań na rzecz ochrony antybiotyków.
 • Zasady dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.
 • Zapobieganie chorobom i ograniczanie konieczności stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, szczególnie w hodowlach świń i bydła, poprzez przestrzeganie wymagań higienicznych, polepszanie poziomu dobrostanu oraz stosowanie profilaktyki oraz zasad bezpieczeństwa biologicznego.
 • Monitorowanie i nadzorowanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt. Rola laboratoriów w zakresie oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Dyskusja nt. usprawnienia systemu służącego do zbierania danych dotyczących zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych.

O miejscach, datach i godzinie rozpoczęcia szkoleń będziemy informować Państwa w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek”, na stronie internetowej www.dodr.pl w zakładce Projekty oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Z przyczyn od nas niezależnych harmonogram może ulec zmianie.

Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń u doradcy.

Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

SZKOLENIA KOORDYNUJE:

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (Dział MDSziW)

Kierownik operacji: Ewa Bieńkowska, tel. 71/ 339 80 21 wew. 197, e-mail: ewa.bienkowska@dodr.pl,
Izabela Liskowiak-Jaremko, tel. 71/339 80 21 wew. 195, e-mail: izabela.liskowiak@dodr.pl,

www.dodr.pl

 

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Osoba przyjmująca
zgłoszenia

Chów bydła

04-03-2019

05-03-2019

Restauracja Magnolia

ul. Głogowska 25
56-200 Góra

Marcin Hołtra
PZDR Góra
tel. 65 543 24 41

Chów świń

11-03-2019

12-03-2019

Świetlica wiejska
w Przychowej

Przychowa 29
59-330 Ścinawa

Arkadiusz Dulemba
PZDR Lubin
tel. 76 844 74 07

14-03-2019

15-03-2019

Urząd Gminy

ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Dorota Ziobro
PZDR Wrocław
tel. 71 339 80 21, 22

Chów bydła

18-03-2019

19-03-2019

Centrum Inicjatyw
Wiejskich Gminy Radków

Ścinawka Górna 18A
57-410 Ścinawka Średnia

Katarzyna Mróz
PZDR Kłodzko
tel. 74 867 38 01