Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Zapraszamy na konferencję "Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na Dolnym Śląsku"
Zmodyfikowano: 08.12.2021

14 grudnia o godzinie 9:00 na platformie Zoom odbędzie się konferencja podsumowująca projekty Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW), realizowane w 2021 roku przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Podczas spotkania przedstawione zostanie podsumowanie Wieloletnich Planów Strategicznych dotyczących gospodarki wodnej na terenie dolnośląskich powiatów.

W programie konferencji m. in.:

  • omówienie racjonalne zagospodarowania wód powierzchniowych w zlewniach na obszarach gmin Dolnego Śląska,
  • charakterystyka wykorzystania wód opadowych na terenie Unii Europejskiej,
  • przedstawienie zasad racjonalnego kształtowania i gospodarowania zasobami wodnymi oraz problemów gospodarki wodnej na Dolnym Śląsku,
  • prezentacja działań w zakresie poprawy warunków wodnych zlewni, wynikających z aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami i Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych.

 

Celem otrzymania linku do konferencji należy skontaktować się z Magdaleną Kuryś,
tel: 71 339 86 56 wew. 196, e-mail: magdalena.kurys@dodr.pl

Program konferencji – (PDF - 282 kB)

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś DODR