Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Bezpieczna turystyka wiejska w czasie pandemii
Zmodyfikowano: 23.04.2021

Zadanie publiczne pt. „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług”  jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

 

Pandemia koronawirusa ma dwojakie konsekwencje dla obiektów agroturystycznych. Z jednej strony rośnie zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej strony oznacza to wyzwania dla osób prowadzących taką działalność.

Gospodarstwa agroturystyczne, które uzyskają prawo do korzystania ze znaku „Bezpieczna kwatera”, będą mogły promować swoją ofertę w serwisie www.agroturystyka.pl. Oferta z tym znakiem będzie oznaczać, że obiekt turystyczny działa zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem tych działań jest wzrost zaufania gości do stanu bezpieczeństwa obiektów turystycznych na wsi.

Kryteria, konieczne do spełnienia przez obiekty turystyczne, które będą posługiwać się tym znakiem, zostaną wypracowane w ramach projektu realizowanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług”, ma na celu poprawę jakości usług turystycznych na wsi i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego.

W ramach projektu 40-osobowa grupa właścicieli wiejskich obiektów turystycznych oraz 20-osobowa grupa inspektorów kategoryzacyjnych i kandydatów na inspektorów, zostanie przeszkolona z przygotowania oraz oceny obiektów pod kątem spełnienia wymagań sanitarnych.

Projekt obejmuje także prace informatyczne w serwisie www.agroturystyka.pl, które umożliwią prezentację ofert ze znakiem „Bezpieczna kwatera”. Serwis zostanie dostosowany do wymogów dostępności względem osób niepełnosprawnych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie www.agroturystyka.pl oraz www.pftw.pl.

Red.