Wydarzenia

Konferencja: „Wyzwania i kierunki rozwoju ekologii i ochrony środowiska
w rolnictwie w nowej perspektywie budżetowej”
projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa
i Ochrony Środowiska”
21-22.06.2012r., Piechowice

Wizyta studyjna Saksonia
Bioenergia dla rolnictwa
4-5 czerwca 2012 r.
projekt "Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa
i Ochrony Środowiska"

Wizyta studyjna Dolny Śląsk
projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa
i Ochrony Środowiska”
25-26.04.2012r., Kotlina Kłodzka

Seminarium „Rolnictwo przyjazne środowisku-szansą zrównoważonego rozwoju regionu” projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa
i Ochrony Środowiska”
29-30.03.2012 r., Piechowice

Seminarium „Współdziałanie na styku rolnictwo-ochrona przyrody”
Projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”
13-14.03.2012 r., Piechowice

Wizyta studyjna Saksonia „Ochrona środowiska w rolnictwie”

Konferencja „Ochrona środowiska w rolnictwie”

Wizyta studyjna Łużyce Górne/Saksonia

Konferencja „Ochrona środowiska w rolnictwie”

Wizyta studyjna Łużyce Górne/Saksonia

Seminarium „Odnawialne źródła energii”

Seminarium „Sprzedaż żywności regionalnej i ekologicznej”

Seminarium „Rolnictwo ekologiczne - produkcja roślinna” projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

Konferencja „Rolnictwo 2020” w ramach projektu
„Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

I Konferencja w ramach projektu
„Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”