Wyjazd studyjny „Innowacje w celu różnicowania działalności na obszarach wiejskich i poprawy jakości życia na wsi” na terenie Kotliny Jeleniogórskiej

Możliwość zapoznania się z przykładami innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji, współpracy, organizacji, marketingu czy budowania marki mieli uczestnicy trzydniowego wyjazdu studyjnego na teren Kotliny Jeleniogórskiej.
 
Czym jest innowacja? To pojęcie pojawiające się niemal w każdym aspekcie naszego życia.
To kreatywność, postrzeganie zmiany jako szansy, a nie zagrożenia, to poszukiwanie, znajdowanie, dzielenie się. To przeniesienie dobrych praktyk, sprawdzonych rozwiązań na nowy grunt, łączenie istniejących elementów w nowy produkt, tworzenie nowych produktów czy usług.
 
W rodzinnym gospodarstwie rolnym Agroturystyka Łomniczanka, prowadzonym przez Janinę i Wiktora Zimmerów, dominuje uprawa roślinna, hodowla bydła mięsnego, hodowla karpi, pstrągów i kur. Na terenie gospodarstwa działa sklep z produktami regionalnymi Wiejskie Delicje, w którym znajdziemy regionalne i tradycyjne produkty z Dolnego Śląska i innych województw. W sklepie sprzedawane są płody rolne oraz wyroby garmażeryjne wytwarzane na bazie produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.
 
Gospodarze współpracują z okolicznymi rolnikami oraz organizacjami, producentami. Tutaj znajdziemy produkty z gospodarstwa ekologicznego Kozia Łąka, Bożeny i Daniela Sokołowskich, które zajmuje się hodowlą kóz (obecnie stado liczy ok 100 sztuk), i przetwórstwem koziego mleka. Ze względu na duże zużycie energii w procesie produkcyjnym, właściciele zamierzają wykorzystać odnawialne źródła energii.
 
Fundacja Partnerstwo Ducha Gór powstała w 2006 roku w wyniku inicjatywy 34 osób. Celem fundacji była integracja partnerskich działań organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządów, instytucji publicznych i osób fizycznych na rzecz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystycznego, a także podniesienia jakości życia mieszkańców. Dwa lata później Partnerstwo Ducha Gór zmieniło formę prawną na stowarzyszenie.
 
Obecnie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działa na obszarze ośmiu gmin, stanowiących niemal cały obszar powiatu Jeleniogórskiego. Ściśle współpracuje z okolicznymi producentami, zarówno z gospodarstwem ekologicznym Kozia Łąka, jak i Agroturystyką Łomniczanka.
 
Efektem wspólnych działań jest Przewodnik za ladą, czyli informacja turystyczna dostępna w lokalnych gospodarstwach i sklepach. Równie innowacyjnym podejściem mogą się pochwalić właściciele Agroturystycznego Gospodarstwa Winiarskiego z Muzeum Gór i Pogórza Kaczawskiego Winnica Agat. To ponad stuletnia zagroda, położona w Pogórzu Kaczawskim we wsi Sokołowiec – stanowiącej obszar objęty ochroną przyrody, w ramach programu Natura 2000. Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Właściciele są inicjatorami i współtwórcami Stowarzyszenia Winiarzy na Dolnym Śląsku. Wielokierunkowość, nieustanny rozwój, otwartość na nowe przedsięwzięcia ‒ to doskonały przykład współpracy na wielu płaszczyznach z różnymi podmiotami.
 
Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie to przykład wykorzystania lokalnego potencjału, współpracy i partnerstwa mieszkańców w realizacji działań mających na celu jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystycznego, podniesienia jakości życia mieszkańców.
 
Największą atrakcją Dobkowa są właśnie jego mieszkańcy i to, czym się zajmują. Rzemieślnicy, rolnicy, pszczelarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych, LGD, lokalni przewodnicy i inni mieszkańcy Dobkowa stworzyli wyjątkową wspólną ofertę turystyczną. Ideą ekomuzeum jest muzeum bez murów, gdzie nie ma eksponatów a ludzie i przedmioty pozostają w na­turalnym dla nich środowisku, a jednocześnie są dostępne dla każdego. Dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej członków Stowarzyszenia Kaczawskiego, Społecznej Rady Naukowej i przyjaciół z całej Polski na terenie Dobkowa powstała Sudecka Zagroda Edukacyjna ‒ nowoczesne, interaktywne Centrum Nauki.
 
Wizyty studyjne zostały poprzedzone konferencją, podczas której dr Przemysław Bukowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w niewielkich gospodarstwach. W ramach współpracy pomiędzy Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, zastępca dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Dariusz Sitko zaprezentował działalność Regionalnego Centrum Ekoenergetyki. Wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej Jacek Janowski omówił innowacyjne rozwiązania w turystyce wiejskiej.
 
Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zaprezentowania ciekawych, nowych produktów, jak np. drzewo tlenowe, którego dystrybutorem jest firma Carbon Solutions. Wyjazd Innowacje w celu różnicowania działalności na obszarach wiejskich i poprawy jakości życia na wsi, w dniach 11-13 maja, na teren Kotliny Jeleniogórskiej, zorganizował Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.
 
Tekst i zdjęcia Izabela Michniewicz
DODR we Wrocławiu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi