Wyjazd studyjny - I Dolnośląski Szczyt Grup Operacyjnych

W dniach 22-24 maja Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny „I Dolnośląski Szczyt Grup Operacyjnych” do województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wydarzenie to kontynuacja konferencji zorganizowanej przez Ośrodek w marcu.

Podczas wyjazdu zostały zaprezentowane grupy operacyjne realizujące duże projekty badawczo-wdrożeniowe oraz grupy operacyjne powstałe w ramach krótkich łańcuchów dostaw z działania „Współpraca”. 

Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili Stowarzyszenie Producentów Lokalnych Sudetów Środkowych, które stworzyło krótki łańcuch dostaw żywności poprzez zakup środka transportu i zorganizowanie wspólnej sprzedaży za pomocą mobilnego punktu sprzedaży bezpośrednio konsumentom. Dzięki realizacji projektu członkowie grupy zwiększyli dochodowość swoich gospodarstw, obszar sprzedaży i asortyment oraz poprawili jakość oferowanych produktów. 

Kolejna wizyta odbyła się w ekologicznym gospodarstwie „Wańczykówka”. Jej właścicielka jest liderem Grupy Operacyjnej „Producenci Ziemi Kamiennogórskiej”, której członkowie prowadzą wspólny punkt sprzedaży. Uruchomili aplikację na urządzenia mobilne, zwiększając dostępność oferowanych produktów, oznakowanych wspólnym logo. Realizacja projektu umożliwiła im wyposażenie gospodarstw w urządzenia do przygotowania produktów. 

Z kolei Grupa Operacyjna „Krajowy Klaster Produktu Regionalnego” stworzyła wspólne miejsca sprzedaży w Boleścinie i Tuszynie oraz sklep internetowy. Kupione w ramach projektu maszyny i urządzenia, usprawniły procesów produkcji i dystrybucji. Umożliwiły też poszerzenie gamy produktów oferowanych przez gospodarstwa.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili gospodarstwo rolne ,,Top Farms Głubczyce” Sp. z o.o., które prowadzi działalność w południowej części województwa opolskiego, na terenie gmin Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów i Pawłowiczki. Powierzchnia gospodarstwa to 10 500 ha. Głównym kierunkiem jest produkcja zbóż, w tym charakteryzującej się wyższymi plonami pszenicy ciasteczkowej, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz mleka. Gospodarstwo posiada ponad 1 700 krów mlecznych rasy HF, które dają około 22 milionów litrów mleka, sprzedawanego do OSM.

Stado należy do 10% stad w kraju o najwyższej średniej wydajności dziennej. Zwierzęta są utrzymywane w dwóch zmodernizowanych, wolnostanowiskowych oborach, zlokalizowanych w okolicach Głubczyc. Park maszynowy jest nowoczesny i dostosowany do wielkości gospodarstwa. Są tam ciągniki, opryskiwacze samobieżne, siewniki do zboża, buraków i kukurydzy, przyczepy oraz inny sprzęt niezbędny do orki, uprawy oraz nawożenia gleby. Spółka zatrudnia 220 osób i dodatkowo pracowników sezonowych. 

Kolejnym przystankiem było spotkanie z Grupą Operacyjną Krótkie Łańcuchy Dostaw „Opolski Szlak Bursztynowy”. Rolnicy uczestniczący w tej grupie operacyjnej wyposażyli swoje gospodarstwa w sprzęt umożliwiający rozwój i poszerzanie asortymentu. Prowadzą wspólną sprzedaż w punkcie usytuowanym w gospodarstwie rolnym „Zielone Wzgórze” Bogusławy i Leona Szpaków. Oprócz produkcji roślinnej w gospodarstwie jest hodowane bydło mleczne, a z mleka w przydomowej przetwórni są wytwarzane lokalne produkty. Dodatkowo na terenie gospodarstwa powstała 90-arowa winnica i winiarnia. Gospodarstwo oferuje również noclegi. 

Ostatnia wizyta to spotkanie z liderem Grupy Operacyjnej „Nyskie Smaki Natury” w „Miodziarni Artwik”. Od kilku lat z Szymon Artwik razem z żoną zajmuje się gospodarką pasieczną. Oprócz miodu, pyłku pszczelego i pierzgi oferuje klientom sesje w domkach do apiterapii, w których spędzają czas w otoczeniu pszczelego środowiska. Ule zostały umieszczone wewnątrz domku, a siatka zapobiega przedostawaniu się pszczół do środka. Wnętrze domku wypełnia zjonizowane, czyste powietrze o leczniczych właściwościach. Korzystny wpływ na cały organizm mają aromaty miodu, propolisu, pyłku i wosku pszczelego, wyczuwalne wibracje i szum tysięcy pszczół. Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu ,,Krótkie Łańcuchy Dostaw” Państwo Artwikowie doposażyli swoją pracownię oraz uruchomili wraz z innymi rolnikami wspólny punkt sprzedaży w Nysie. 

Udział w wyjeździe umożliwił uczestnikom poznanie innowacyjnych rozwiązań, realizowanych przez grupy operacyjne w województwie dolnośląskim i opolskim. Zapoznali się z wymogami działania „Współpraca” w nowej perspektywie finansowej Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, założeniami tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, które w nowej perspektywie finansowej będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania. 

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego. 

Izabela Michniewicz DODR