Warsztaty - Budowanie marki winiarskiej w oparciu o potencjał regionu

Budowanie marki winiarskiej w oparciu o potencjał regionu to dwudniowe warsztaty, zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 2-3 grudnia. W warsztatach wzięli udział dolnośląscy rolnicy, winiarze, mieszkańcy obszarów wiejskich, restauratorzy i sommelierzy, a także przedstawiciele doradztwa rolniczego osoby zainteresowane współpracą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich oraz podejmowaniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

W pierwszej części Patrycja Nawrocka, specjalistka zajmująca się marketingiem przedstawiła podstawy copywritingu, czyli tworzenia dobrych tekstów, mających na celu pozyskanie uwagi czytelnika, a następnie skłonienie go do określonego działania. Z copywritingiem spotykamy na każdym kroku – w serwisach społecznościowych, na blogach czy etykiecie wina. Dobry tekst powinien wzbudzać zaufanie odbiorców, budować rozpoznawalność wybranej marki, a jednocześnie zaintrygować. Jedną ze strategii jest strategia okolicznościowa, polegająca na łączeniu tematu z okazją danego dnia, jak święta czy Dzień Matki.

W budowaniu wspólnej marki ważny jest również potencjał regionu, walory krajobrazowe, dziedzictwo, tradycje i historia. Wszystko to, co ma związek z regionem i jego społecznością. Umiejętne i odpowiednie wykorzystanie oraz połączenie dostępnych informacji i narzędzi marketingowych omówił project manager Jan Andrzejewski. 

Przy dużej konkurencji na rynku trudno się wyróżnić na tle innych marek. Ważne, aby wiedzieć jak dotrzeć do świadomości konsumenta i zbudować trwałą relację. W części warsztatowej, uczestnicy mieli możliwość poznania zasad oceny technicznej wina – różnorodności aromatów i smaków win, w zależności od pochodzenia, wieku, przechowywania, klimatu czy gleby. Omówiono niedociągnięcia i problemy, wady win, a także szczegóły techniczne procesu winifikacji.

Główny cel, jaki przyświecał realizacji warsztatów, to rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań związanych z dziedzictwem kulinarnym regionu. Nie mniej ważne było zachęcenie uczestników do współpracy i tworzenia grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, realizujących innowacyjne projekty związane z dziedzictwem kulinarnym Dolnego Śląska.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Izabela Michniewicz DODR