Szkolenie „Koncepcja funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”

Właściciele dolnośląskich zagród edukacyjnych, osoby zamierzające podjąć ten rodzaj działalności, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Mokrzeszowie przyjechali 4 lutego do Świdnicy. W siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie poświęcone tematyce edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Zajęcia edukacyjne w gospodarstwie rolnym stają się coraz bardziej popularne wśród nauczycieli jako pomysł na wycieczkę szkolną. Aby wypromować zagrody edukacyjne, w których takie zajęcia się odbywają, powstała Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych. Sieć zrzesza rolników, którzy prowadzą taką formę działalności, dającą im dodatkowy dochód lub wspierającą agroturystykę i rolniczy handel detaliczny.

O koncepcji Sieci opowiedziała zastępca kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Agnieszka Kowalczuk-Misek,  Na temat tworzenia programów edukacyjnych pod kątem podstawy programowej mówiła nauczycielka z Zespołu Szkół Rolniczych w Mokrzeszowie Joanna Hodel. O fabularyzowaniu zajęć natomiast opowiedziała nauczycielka konsultantka z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Fila Legnica Agata Kwaśniak-Szumlakowska.

Wykładowcy udostępnili swoje prezentacje mulitmedialne.

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przygotowuje kolejne szkolenie o podobnej tematyce oraz konferencji promującej ofertę zagród.

Informacji udziela:
Agnieszka Kowalczuk-Misek, Dział ROW DODR
tel. 609 657 199
e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl