Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie kamiennogórskim”

W dniach 22-23 listopada 2022 r. w Bystrzycy Górnej odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie kamiennogórskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie kamiennogórskim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, Nadzoru Wodnego w Kamiennej Górze, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział w Wałbrzychu, Regionalnego Związku Spółek Wodnych w Wałbrzychu, Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu kamiennogórskiego.

Celem wyjazdu studyjnego była wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z racjonalną gospodarką wodną i oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Spotkanie sprzyjało utworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w zakresie racjonalnej gospodarki wodą na terenach rolniczych powiatu kamiennogórskiego.

Podczas pierwszego dnia wyjazdu, dr inż. Marcin Wdowikowski z Politechniki Wrocławskiej, wprowadził uczestników w tematykę związaną z parametrami meteorologicznymi i hydrologicznymi, mającymi wpływ na obieg wody w środowisku. Scharakteryzował termikę powietrza, zróżnicowanie opadów atmosferycznych i ekstrema klimatyczne. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy zapoznali się ze źródłami wody i metodami szacowania jej strat, w tym z zagadnieniem ewaporacji, transpiracji, rozkładem czasowym i przestrzennym wielkości opadów, bilansem wodnym i metodami pomiarowymi obiegu wody w środowisku. Prowadzący omówił także prognozowanie zasobów wodnych gleby. Przeprowadzono praktyczne pomiary przepływów na rzece Bystrzyca.

Drugi dzień uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Mietkowie, gdzie mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu retencji i przeciwdziałania powodzi na przykładzie zbiornika retencyjnego Mietków. Przewodnikiem był kierownik obiektu – Piotr Jusiński. Zalew Mietkowski to największy w województwie dolnośląskim zbiornik retencyjny. Utworzony został w wyniku wybudowania zapory na rzece Bystrzycy, około 25 km od granicy miasta Wrocław. Jezioro ma powierzchnię 9,29 km2, pojemność 65 mln m3 oraz maksymalną głębokość 13 metrów. Według zapisów zawartych w operacie wodnoprawnym zbiornik Mietków został wybudowany dla celów redukcji wezbrań powodziowych oraz zasilania Odrzańskiej drogi wodnej. Z dna jeziora wydobywane jest kruszywo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, w 2007 r. został wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptaków – Zbiornik Mietkowski. Stwierdzono tu występowanie 4 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi i 8 gatunków z załącznika nr 1 dyrektywy ptasiej. Stada gęsi zbożowej dochodzą do 64 500 osobników. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski DODR