Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie jaworskim”

W dniach 21-22 listopada 2022 r. na terenie powiatu karkonoskiego odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie jaworskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie jaworskim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, uczelni wyższych, Lasów Państwowych, doradztwa rolniczego, a także rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, podczas których profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Jacek Leśny – omówił zasady retencji wodnej, podstawowe pojęcia związane z parowaniem terenowym i opadami atmosferycznymi. Przybliżył również uczestnikom możliwości wykorzystania narzędzi GIS.  

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu studyjnego odwiedzili teren Nadleśnictwa Śnieżka. Przedstawiciele wybranych leśnictw przedstawili charakterystykę zalesienia na obszarach górskich, zaprezentowali uczestnikom przykłady zbiorników retencyjnych oraz rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych urządzeń małej retencji na terenie Nadleśnictwa. Omówili inwestycje związane z zabezpieczeniem terenu i szlaku zrywkowego przed negatywnymi skutkami spływów powierzchniowych. Wprowadzone przez Nadleśnictwo rozwiązania pozwalają na regulację odpływu oraz utrzymanie odpowiedniego stanu wód gruntowych, redukując skutki suszy w najbliższym otoczeniu. Uczestnicy zapoznali się z budową suchego zbiornika, pełniącego funkcję przeciwpowodziową. Omawiany zbiornik został wyposażony w wodospust w formie sześcianu, którego zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru wód, a jego dodatkową zaletą jest łatwość konserwacji i przemieszczania się w całej konstrukcji.  

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR