Prezentacje „Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”

Po raz kolejny przed Świętami Wielkanocnymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizowali Prezentacje „Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”.
W sobotę 31 marca w Pasażu Grunwaldzkim zaprezentowanych zostało 26 stołów, zastawionych świątecznymi potrawami, przygotowanymi przez panie z dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich. Prezentacje miały na celu zachęcenie do kultywowania i podtrzymywania tradycji i zwyczajów związanych ze świętem Wielkiej Nocy, a także pokazanie różnorodności świątecznych ozdób i potraw. Podczas Prezentacji przeprowadzono konkurs na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną”. Celem konkursu było zachowanie tradycji wykonywania palm i pisanek wielkanocnych oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
Do kategorii „Najpiękniejsza palma wielkanocna” zostało zgłoszonych 20 palm, natomiast w kategorii „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna” aż 25 Kół zgłosiło swoje prace.
Komisja Konkursowa dokonała oceny palm i pisanek przyznając następujące nagrody: „Najpiękniejsza palma wielkanocna”:

  1. miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Konradówka – Piotrowice
  2. miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Podlesie – Ruszkowice
  3. miejsce Koło Gospodyń Wiejskich „Stolczanki”

„Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”:

  1. miejsce – Koło gospodyń Wiejskich w Rybnicy
  2. miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Konradówka – Piotrowice
  3. miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Chociemyśli.

Włodzimierz Chlebosz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Ryszard Czerwiński, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wręczyli laureatom konkursu obu kategorii nagrody rzeczowe i dyplomy. Ponadto wszyscy uczestnicy Prezentacji otrzymali dyplomy za uczestnictwo oraz upominki.
Całość imprezy uświetniły występy dziewięciu zespołów folklorystycznych, które zaprezentowały pieśni ludowe związane ze świętami Wielkiej Nocy: „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa, „Kulinianie” z Kulina, „Grodzianie” z Niemczy, „Serducha” z Gierałtowca, „Żeliszowianki” z Żeliszowa, „Chabry” z Kwieciszowic, „Marysieńki” z Radostowa, „Leszczynki” z Dobroszyc oraz „Wrzos” z Chociemyśli.