Podsumowanie konkursu na Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

W środę 12 października, w Poznaniu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom XXX jubileuszowej edycji konkursu na Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Miesięcznik Twój Doradca Rolniczy Rynek, wydawany przez DODR, zajął drugie miejsce w kategorii Najlepsze Czasopismo Periodyczne.

Uroczystość otworzyła Sekretarz Stanu w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka. Z okazji jubileuszu konkursu, redakcje czasopism Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego otrzymały okolicznościowe puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a tegoroczni laureaci ‒ nagrody, statuetki i dyplomy. Nagrody wręczali  Barbara Odrobińska z Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy MRiRW oraz Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski.

Zaprezentowano także film, pokazujący dorobek i pracę wszystkich 16 redakcji czasopism i wydawnictw ODR oraz zmiany w miesięcznikach, w czasie ostatnich trzydziestu lat. 

Konkurs jest organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydarzeniu towarzyszyła ogólnopolska konferencja Współpraca Producentów Rolnych sposobem na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, promująca wspólne inicjatywy w zakresie organizowania się rolników. 

Ewa Kutkowska DODR