Konferencja Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Warunkowość i Ekoschematy

Zasadom warunkowości, czyli obowiązkowemu elementowi płatności bezpośrednich oraz ekoschematom została poświęcona konferencja Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Warunkowość i Ekoschematy. We wtorek, 10 stycznia, we Wrocławiu zorganizowano pierwsze spotkanie, realizujące porozumienie trzech rolniczych instytucji – Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 

W DODR spotkali się Dyrektorzy DODR Marek Tarnacki, OR ARiMR Magdalena Salińska, Prezes DIR Ryszard Borys oraz ich zastępcy, a także pracownicy Ośrodka, ARiMR i DIR, którzy na kolejnych spotkaniach będą szkolić rolników. 

Dyrektor DODR Marek Tarnacki podkreślił, że wspólną misją trzech podmiotów jest przygotowanie dolnośląskich rolników do wykorzystania możliwości, jakie stwarzają rozwiązania zaplanowane w PS WPR, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach obowiązujących od tego roku ekoschematów. Kluczowe jest ich indywidualne dopasowanie do potrzeb każdego rolnika i profilu produkcji gospodarstwa. 

Dyrektor OR ARiMR Magdalena Salińska zaznaczyła, że porozumienie w sprawie organizacji wspólnych szkoleń i konferencji zakłada wymianę informacji, przekazanie wiedzy rolnikom, ale także przyspieszy obsługę wniosków o płatności.

Prezes DIR Ryszard Borys zwrócił uwagę, że wspólne szkolenia umożliwią dotarcie do większej grupy rolników, a przekazywane w ten sposób informacje ułatwią pozyskanie pieniędzy przez dolnośląskie gospodarstwa rolne.

Ekoschematy, jako system wsparcia w ramach zielonej architektury środowiskowo-klimatycznej przedstawił kierownik PZDR w Lubinie Arkadiusz Dulemba. To nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację dobrowolnych praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Zostały one tak zaprojektowane, aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe oraz zachęcić producentów rolnych do działań na rzecz środowiska i klimatu.

Wykładowca omówił wszystkie sześć ekoschematów oraz wymagania, jakie trzeba spełnić, żeby z nich skorzystać i stawki płatności. Część z nich to kontynuacja działań realizowanych już wcześniej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (np. Dobrostan zwierząt). Inne są nowością. Wszystkie są nastawione na ochronę środowiska i klimatu. Rolnicy wybiorą te, które najbardziej im odpowiadają. To roczne zobowiązanie, więc w kolejnych latach będą mogli je zmienić lub kontynuować. 

Największym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się informacje na temat tego, co się bardziej opłaca, które ekoschematy można ze sobą łączyć, a czego połączyć nie można. Na przykład nie można łączyć ze sobą interwencji, które realizują ten sam cel na danej działce rolnej. Są też takie ekoschematy, które wykluczają się nawzajem – na przykład Rośliny miododajne z opracowaniem planu nawożenia (w ramach Rolnictwa węglowego).

Warunkowość jako podstawowy, obowiązkowy element płatności bezpośrednich przybliżył Paweł Hawrylewicz z Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. W nowym okresie programowania zostały połączone wymogi zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności, w skład której wchodzą normy dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska – normy GAEC i podstawowe wymogi w zakresie zarządzania – czyli wymogi SMR. Od spełnienia tych warunków będzie zależało otrzymanie wsparcia w pełnej wysokości. 

Prelegent przedstawił również odstępstwa od norm, obowiązujące w tym roku oraz rodzaje i stawki płatności bezpośrednich i obszarowych.

Cykl szkoleń przygotowujących rolników do korzystania ze wsparcia w ramach nowej WPR w 2023 roku zakończy się w marcu, przed rozpoczęciem tegorocznej kampanii wnioskowej.

Red.