Konferencja - Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu

Dolnośląscy pszczelarze, rolnicy, przedstawiciele instytucji rolniczych, doradcy, osoby zainteresowane prowadzeniem pasiek, mieszkańcy obszarów wiejskich wzięli udział w konferencji ,,Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu”. Wydarzenie zostało zorganizowane w piątek 7 października, przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Konferencję otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który powitał zaproszonych gości –Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa, Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marka Dziubka, Dyrektora Zachodnioporskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Dariusza Kłosa, Prezesa Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu Czesława Trzciańskiego oraz Prezesa Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy i Przewodniczącego Zespołu ds. Pszczelarstwa w ramach Porozumienia Rolniczego Waldemara Kudłę, a także wykładowców – Piotra Nowotnika i Pawła Hawrylewicza oraz wszystkich uczestników.

Paweł Hawrylewicz z Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówił o wsparciu, jakie będą mogli otrzymać pszczelarze z ARiMR już w 2023 roku. To pieniądze na modernizację gospodarstw pasiecznych, wsparcie walki z warrozą poprzez obniżenie kosztów leczenia, czy pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Przedstawił także wymogi, jakie powinni spełniać pszczelarze, aby uzyskać wsparcie.

Piotr Nowotnik z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i  pszczelarz z 14-letnim doświadczeniem, przedstawił innowacyjne rozwiązania i ułatwienia w prowadzeniu pasieki wędrownej w kontekście Zielonego Ładu. Omówił także zasady utrzymania higieny w pasiekach, wspieranie walki z chorobami produktami leczniczymi, zasady wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych w pracowniach pasiecznych oraz aktualne zagrożenia i problemy w pszczelarstwie. 

Wykładowca przedstawił szereg innowacyjnych rozwiązań stosowanych w pasiekach, które ułatwiają ich funkcjonowanie. Omówił także diagnostykę chorób (m.in. zgnilca europejskiego i amerykańskiego). Podkreślał, jak ważna jest higiena w pasiece, która sprzyja zdrowotności pszczół.
Piotr Nowotnik zwrócił również uwagę na to, że warroza jest zwykle zbyt późno zwalczana w pasiekach. Jest to choroba groźna, ale bagatelizowana przez pszczelarzy. Warroza jest nośnikiem chorób bakteryjnych i wirusowych oraz wpływa na niedożywienie pszczół. 

Liczne pytania ze strony pszczelarzy i dyskusja w przerwach pokazują, jak potrzebna jest wymiana informacji pomiędzy uczestnikami. Sprzyja to aktywizacji mieszkańców wsi oraz tworzeniu sieci kontaktów i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Agnieszka Krzeszewska DODR