Dni Pola

Rolnicy z naszego regionu przyjechali do Wrocławia 7 czerwca na Dni Pola, organizowane przez  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W części teoretycznej wydarzenia znalazły się wykłady na temat Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa dolnośląskiego oraz Inicjatywy białkowej COBORU. W części praktycznej można było obejrzeć prezentację 30 odmian roślin uprawnych, takich jak rzepak, pszenica ozima i jara oraz jęczmień ozimy i jary. Wśród wysianych odmian znajdują się rośliny z Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie Dolnego Śląska.

W części wykładowej Inspektor COBORU Adam Skórka z SDOO Zybiszów opowiedział o tym jak wygląda ocena odmian zalecanych do uprawy na Dolnym Śląsku. Dyrektor SDOO Zybiszów, Marcin Włodarczyk zaprezentował informacje na temat Inicjatywy Białkowej COBORU i doświadczalnictwa, które sprawdza, jakie rośliny białkowe sprawdzą się najlepiej w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych. 

Celem Inicjatywy białkowej jest stworzenie opracowań i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w doświadczalnictwie odmianowym roślin białkowych i soi, ich popularyzacja oraz stworzenie dla nich krajowego systemu doświadczalnictwa oraz rekomendacji. Umożliwi to rolnikom stały dostęp do informacji na temat uprawy bobowatych.

Inicjatywa jest wynikiem analizy potrzeb rynku. Rośnie zainteresowanie rodzimymi odmianami bobowatych grubonasiennych ‒ grochem siewnym, bobikiem, łubinem (żółtym i wąskolistnym) oraz soją wszechobecną w żywności dla ludzi i zwierząt. Z uwagi na obawy przed żywnością modyfikowaną (tzw. GMO), głównie w postaci soi oraz popularność bobu, grochu i łubinu wśród konsumentów, działania planowane w ramach Inicjatywy to szansa na zwiększenie ich produkcji.

Kacper Gołębiowski i Przemysław Cieniuch z DODR opisali pierwszy rok uprawy na poletkach demonstracyjnych DODR w miejscowości Ślęza.

Działka należy do Ośrodka od kwietnia zeszłego roku. W lipcu rozpoczęły się tam prace nad przygotowaniem poletek demonstracyjnych. W sierpniu zostały przeprowadzone badania gleby na zawartość makro- i mikroskładników – azotu, fosforu, potasu i magnezu oraz zawartość pH. Wykonano orkę i zabieg broną talerzową. Później Ośrodek rozpoczął współpracę z firmą Polcalc, produkującą wapno dla rolnictwa. Wapno granulowane zostało wysiane na poletkach 24 sierpnia. 

Zastosowano nawozy Siarkopol oraz nasiona firm Saatbau, Nasiona Wronkowski i Rapool, a także nasiona otrzymane z SDOO w Zybiszowie. Pochodziły one z listy odmian zalecanych do uprawy na Dolnym Śląsku (LOZ). Nawozy przekazane przez Siarkopol zostały zaaplikowane 31 sierpnia. Kilka dni później, 4 września został wysiany rzepak ozimy, 29 września – jęczmień ozimy, a 6 października – pszenica ozima. Natomiast w 2024 roku na poletka trafiła soja – 9 maja, pszenica jara – 3 kwietnia, jęczmień jary – 3 kwietnia, a łąka kwietna – 12 kwietnia.

W części praktycznej uczestnicy Dni Pola udali się na poletka demonstracyjne. Na miejscu prowadzący szczegółowo opisali odmiany i zastosowaną agrotechnikę, ze szczególnym uwzględnieniem warunków pogodowych i ich wpływu na różne gatunki roślin uprawnych i pojawiające się agrofagi. 

Wyjątkowo ciepły początek roku przyspieszył rozwój roślin. Skutkiem było przyspieszone kwitnienie i planowany termin zbioru. Z tego powodu wcześniejsze były także naloty szkodników na pola uprawne. Dodatkowo, wiosenna susza osłabiła rośliny. W tym roku mieliśmy też do czynienia z intensywnymi przymrozkami w okresie kwitnienia, co spowodowało przemarzanie kwiatostanów.

Po obejściu poletek rolnicy dzielili się doświadczeniami i rozmawiali z doradcami oraz reprezentantami firm nasiennych i nawozowych.   

Kacper Gołębiowski DODR