Okładka: Kolejne nabory wniosków na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Polecamy ulotkę na temat kolejnych naborów wniosków na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

Można w niej znaleźć informacje, jakie są obowiązki gospodarstw prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i jak przechowywać nawozy naturalne. Opisane są także formy wsparcia gospodarstw w zakresie właściwego przechowywania nawozów naturalnych i informacje na temat naboru wniosków na taką pomoc.

Materiał został przygotowany przez MRiRW, IUNG oraz KRUS.
 

Plik do pobrania: Ulotka informacyjna | pdf, 2.76 Mb | Pobierz