Innowacje w gospodarstwach pasiecznych pdf

Klimat Ziemi zmieniał się od początku jej istnienia, jednak zdaniem naukowców zmiany te nigdy nie były aż tak dynamiczne, jak dziś. Znacznej dynamiki nadaje im działalność człowieka, czyli wpływ człowieka na funkcjonowanie planety (tzw. antropopresja). Gwałtowne zmiany w środowisku, będące efektem ludzkiej działalności, powodują między innymi szóste masowe wymieranie gatunków. Pięć poprzednich było spowodowane katastrofą naturalną. Zaniepokojenie pszczelarzy może budzić fakt, że owady wymierają osiem razy szybciej niż ssaki, ptaki czy gady. Wymiera-ją także owady zapylające. Wymieranie w mniejszym stopniu powinno dotyczyć utrzymywanej przez człowieka pszczoły miodnej, ponieważ jest ona otaczana opieką. Ponadto dobrze poznaliśmy jej biologię, co daje podstawy do efektywnego chowu i hodowli pszczół. Niemniej jednak także pszczelarstwo boryka się ze wzrostem strat rodzin pszczelich oraz trudnościami z ich utrzymaniem w dobrej kondycji.

W broszurze przedstawiamy też laureatów wojewódzkiego konkursu Innowacyjna pasieka. Najlepsi dolnośląscy pszczelarze to Stanisław Migocki z Oławy, Bartłomiej i Sandra Ziębowie z Lipnicy oraz Elżbieta Malinowska z Ciepłowód.

Plik do pobrania: innowacjewgospodarstwachpasiecznych2022.pdf | pdf, 2.42 Mb | Pobierz