Informator dla rolnika: O wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności w zakresie inwestycji za które odpowiada minister rolnictwa i rozwoju wsi

17 października ruszają pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dotyczą one wsparcia:

- na Przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury (małe przetwórstwo) – skierowanego do rolników i rybaków śródlądowych,

- na Wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska ‒ w gospodarstwach rolnych.

- na Wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu,

- na Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, 

 

Z kolei w pierwszym kwartale 2023 roku będzie można składać wnioski o pomoc na Inwestycje w gospodarstwach rolnych z zakresu rolnictwa 4.0.

 

Więcej informacji na temat zasad przyznawania wsparcia w Informatorze dla rolnika o wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zakresie inwestycji, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowanym przez MRiRW i ARiMR.

Plik do pobrania: Informator dla rolnika | pdf, 2.18 Mb | Pobierz