Konkurs Producent Bydła Mięsnego Roku 2022

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszają do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2022. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 listopada 2022 roku.

Jurorzy wybiorą najlepszych producentów w trzech kategoriach ‒ hodowca, producent opasów i producent odsadków.

Konkurs integruje środowisko hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechnia wiedzę o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, pokazuje też znaczenie tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej.

Wydarzenie jest organizowane pod honorowym patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Więcej na stronie
https://pzpbm.pl/konkurs-pbmr-2022-zaproszenie/