Konferencja - Innowacyjne rozwiązania w pszczelarstwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w dniach 14-15 września 2022 roku organizuje konferencję z wyjazdem studyjnym pn. "Innowacyjne rozwiązania w pszczelarstwie". 
Konferencja jest realizowana w ramach operacji własnej Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) pn. „Innowacyjne rozwiązania w pszczelarstwie”. 

Miejsce konferencji: Hotel Mercure, Stare Miasto, ul. Pawia 18/B, 31-154 Kraków.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 05 września 2022 r. pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_zO-xvCl2l8HkFzWbyuaS01KesG…

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Dojazd na konferencję we własnym zakresie. 
Osoba do kontaktu – Bartłomiej Kołacz: b.kolacz@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 37.