okładka Miesięcznika Nr 5/261 maj 2021

SPIS TREŚCI


Aktualności

 • Spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów regionu
 • O kampani wnioskowej i projekcie eDWIN pisze Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki
 • Kwiecień plecień – sytuacja w rolnictwie
 • Grypa ptaków – zasady bioasekuracji
 • Bardzo krótkie wiadomości
 • Majowy urodzaj – rozmowa z Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdaleną Salińską
 • Co to są ekoschematy – Nowa WPR – praktyki korzystne dla środowiska i klimatu

Uprawa

 • eDWIN – Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin
 • Jak z płatka – ograniczanie występowania chorób grzybowych rzepaku ozimego w okresie kwitnienia
 • Wróg mojego wroga – zwalczanie szkodników w uprawie kukurydzy
 • Odporny jak konkurencja – chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawach ziemniaka
 • Przed wschodami, po wschodach – zwalczanie chwastów ziemniaka
 • Bulwa na kwarantannie – choroby ziemniaków – Bakterioza pierścieniowa ziemniaka
 • Od kaprala do kadeta – uprawa jarmużu
 • La Cucurbita – uprawa dyni
 • Nie truj – ochrona pszczół podczas prac polowych

Hodowla

 • Makuch i śruta – trzoda chlewna – śruta poekstrakcyjna rzepakowa jako zamiennik soi GMO w żywieniu

Pszczelarstwo

 • Od ula do słoika – Światowy Dzień Pszczół i pierwsze miodobranie

Przepisy

 • Bezpieczna praca – pracownicy sezonowi – wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Zagadnienia prawne

 • Prawnik radzi – zachowek, a darowizna gospodarstwa rolnego

Agroturystyka

 • Bezpieczna turystyka wiejska w czasie pandemii

SiR

 • Wydajemy Dolnośląski Katalog dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne
 • Winne wsparcie – zrównoważone nawożenie winorośli
 • Kwietniowe spotkania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody

Dom i ogród

 • Balkon umajony – rośliny na balkony i tarasy

Szkolenia

 • Informacja o szkoleniach organizowanych przez DODR

A także

 •  agronotowania, ogłoszenia drobne
 •  krzyżówka, horoskop