Okładka miesięcznika twój rynek rolniczy nr 12/268

SPIS TREŚCI

Aktualności

 • PROW 2014-2020 przedłużony o dwa lata
 • Listopadowa narada doradców
 • ASF – plan bezpieczeństwa biologicznego – doradcy pomogą rolnikom
 • Konkursy – Doradca Roku i Najlepszy Doradca Ekologiczny
 • Zasady bioasekuracji
 • Składki KRUS inaczej
 • Sytuacja w rolnictwie
 • Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Uprawa

 • Suszone, kiszone, rynek – sposoby konserwacji ziarna kukurydzy
 • Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
 • PIORiN – kontrola występowania agrofagów kwarantannowych

Hodowla

 • BHP w rolnictwie – część 1– obsługa zwierząt gospodarskich
 • Metody redukcji emisji metanu w hodowli bydła
 • Rzepak w żywieniu krów mlecznych

Finanse

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rolnika – Polski Ład

Technika

 • Wykorzystanie pofermentu w rolnictwie
 • ZAGADNIENIA PRAWNE
 • Prawnik radzi – egzekucja, czyli co zajmie komornik

Przepisy

 • Tworzenie i funkcjonowanie grup producenckich
 • Rządowy program usuwania azbestu

SIR

 • Urodziny Sieci
 • Woda w powiecie
 • Rola i zadania liderów DPW
 • Dolnośląskie winnice – Winnica Świdnicka i Wino spod Ślęży

Ekologia

 • Produkcja żywności wysokiej jakości
 • Owady zapylające

Projekty

 • Szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej

Dom i ogród

 • Style ogrodowe
 • Bożonarodzeniowe przepisy na słodko

Szkolenia

 • Informacja o szkoleniach organizowanych przez DODR

A także

 • Agronotowania, ogłoszenia drobne
 • Krzyżówka, horoskop