Wizyta studyjna Łużyce Górne/Saksonia

 

 

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (partner projektowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) zorganizował w dniu 28-29 września 2011 r. wizytę studyjną po Łużycach Górnych / Saksonia poświęconą tematyce rozwoju obszarów wiejskich.
Program wizyty obejmował takie zagadnienia jak zagospodarowanie terenów po odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, rozwój handlu i turystyki na obszarach wiejskich, zachowanie dziedzictwa kultury (łużycki dom przysłupowy) i natury (ścisły rezerwat wrzosowiska i stawu). Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia gospodarstwa rolnego zajmującego się m.in. agroturystyką, odwiedzili również nowoczesny zakład mleczarski.
Uczestnikami wizyty byli rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządu i instytucji związanych z rolnictwem z dwóch stron granicy. Wizyta dała możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, nawiązania kontaktów, poznania best practice.
Była to pierwsza z trzech wizyt studyjnych zaplanowanych w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

 

logo funduszy