Sytuacja w rolnictwie

Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 10.03.2023 r.

Przełom lutego i marca charakteryzował się zmienną pogodą. Towarzyszyły nam niewielkie odpady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz zimny i porywisty wiatr, który osuszył powierzchnię gleby. Temperatura w naszym województwie w tym czasie mieściła się w przedziale od -13 ⁰C do 14 ⁰C w dzień. W większości dolnośląskich powiatów w nocy i nad ranem występowały przymrozki, które lokalnie dochodziły nawet do -15 ⁰C. Tak niskie temperatury mogły mieć negatywny wpływ na wegetację roślin. 

Na terenach podgórskich, na początku marca odnotowano duże opady śniegu, które przykryły plantacje roślin uprawnych. W powiecie dzierżoniowskim okrywa śnieżna, zalegająca przez kilka dni, w szczytowym momencie dochodziła nawet do 6 cm. W powiecie jeleniogórskim opady deszczu, które zlikwidowały pokrywę śnieżną, utworzyły liczne zastoiska wodne. Zbyt duże nawodnienie pól utrudniało prace polowe. W całym województwie występowały słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Średnia miesięczna liczba opadów atmosferycznych w powiecie jaworskim wynosiła około 36,00 mm, dzierżoniowskim 35,00 mm natomiast w strzelińskim – 27,40 mm.

W marcu rolnicy przygotowywali pola do wysiewu zbóż jarych, głównie pszenicy. Stan plantacji ozimin był dobry. Rolnicy zasilali zboża pierwszą dawką azotu. Na plantacjach zbóż ozimych odnotowano występowanie chorób, takich jak zgorzel podstawy, septorioza, mączniak prawdziwy zbóż i rdza brunatna. Większość plantacji rzepaku w połowie miesiąca znajdowała się w fazie 8-12 liści. Lokalnie stwierdzono występowanie suchej zgnilizny. W uprawach zaczęy pojawiać agrofagi – mszyce, pchełka rzepakowa i chowacz czterozębny. Na niechronionych plantacjach zachwaszczenie było małe lub średnie. Rośliny sadownicze znajdowały się w fazie spoczynku zimowego, jednak w sadach widać było przygotowania do nadchodzącego sezonu. W tym czasie niektórych miejscach naszego województwa rozpoczęto już prace porządkowe, cięcie i prace pielęgnacyjne w sadach. 

Sytuacja na rynku skupu 

Marzec przyniósł spadek cen surowców w punktach skupu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny zbóż spadły o około 2-9%, w stosunku do poprzedniego roku spadek ten wyniósł więcej, bo 17-28%. Rzepak staniał o 4% w porównaniu do lutego 2023 roku, natomiast ceny w 2022 roku były wyższe o 36%. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w marcu wynosiła 116,10 zł/dt i była niższa o 9% w stosunku do ceny z lutego. Maksymalna cena w skupie to 130,00 zł/dt. W ubiegłym roku za ten surowiec otrzymalibyśmy 159,17 zł/dt. W marcu za pszenicę paszową otrzymano maksymalnie 120,91 zł/dt, natomiast średnia cena kształtowała się na poziomie 108,00 zł/dt. Kwota ta była niższa o 9% w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca. W ubie¬głym roku za pszenicę paszową płacono 140,79 zł/dt. 

W przypadku jęczmienia paszowego odnotowano 6% spadek ceny w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W marcu maksymalna kwotą, którą można było uzyskać za decytonę było 110,00 zł. Jęczmień paszowy skupowano średnio po 96,53 zł/dt. W porównaniu do ubiegłego roku cena spadła o 17%. Cena kukurydzy na ziarno, w zależności od stopnia wilgotności wahała się w granicach od 80,00 do 117,00 zł/dt. Odnotowano około 6% spadek ceny w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w porównaniu do 2022 roku kukurydza była tańsza o około 28%. W ubiegłym roku ceny mieściły się w przedziale do 110,00 do 160,00 zł/dt. 

Rzepak w marcu potaniał w porównaniu do lutego o 4%, a jego cena wynosiła średnio 242,60 zł/dt. Maksymalnie można było uzyskać 259,00 zł/dt. Rok temu średnia cena była wyższa o 60% i wynosiła 385,00 zł/dt. 

Cena żywca 

Średnie ceny żywca kształtowały się na poziomie 7,33 zł/kg i były niższe od ceny w lutym zaledwie o 0,4%, jest jednak zdecydowanie wyższe niż w ubiegłym roku (60%), kiedy uzyskiwano średnio 4,58 zł/kg. Młode bydło opasowe było skupowane w marcu średnio po 11,95 zł/kg, maksymalnie – 14,50 zł/kg. W porównaniu z ubiegłym rokiem cena ta wzrosła o 35%, hodowcy sprzedawali opasy średnio po 8,84 zł/kg.

W marcu producenci mleka mogli otrzymać w skupie od 1,80 do 3,00 zł/l. Średnia cena skupu to 2,30 zł/l. Cena ta była zbliżona do tej z ubiegłego miesiąca, w lutym za litr mleka oferowano 2,32 złote. Cena za mleko, płacona przez odbiorców indywidualnych to maksymalnie 4,50 zł/l, średnio uzyskiwano 3,22 zł/l. W porównaniu do lutego ceny się nie zmieniły, natomiast w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 15%.

Zaopatrzenie w środki do produkcji  

W porównaniu do lutego widać tendencję wzrostową ceny mocznika, polifoski i saletry amonowej. Cena mocznika spadła w porównaniu do 2022 roku. Średnie ceny nawozów w marcu wynosiły: 

  • mocznik 46% N – 316,64 zł/dt (cena na tym samym poziomie w porównaniu do miesiąca poprzedniego, w stosunku do roku ubiegłego niższa o 21%), 
  • polifoska 8 – 476,75 zł/dt (cena wyższa o 6% w porównaniu do lutego i 35% wyższa w stosunku do poprzedniego roku), 
  • saletra amonowa 34% N – 323,26 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca, w stosunku do ubiegłego roku – wyższa o 2,5%).

 
Ceny materiału siewnego wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o 20-30%: 

  • jęczmień jary – 265,00-345,00 zł/dt, 
  • pszenica jara – 280,00-370,00 zł/dt, 
  • pszenżyto jare – 259,00-360,00 zł/dt, 
  • owies – 260,00-330,00 zł/dt.


ARiMR przypomina – pisma przekazywane za pośrednictwem PUE trzeba odebrać w ciągu 14 dni 

Na stronie internetowej Agencji pojawiło się przypomnienie o pismach przekazywanych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – PUE. Zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, pismo w sprawie uzupełnienia lub poprawy wniosku, udostępnione za pomocą PUE, uważa się za doręczone w momencie potwierdzenia jego odczytania albo po upływie 14 dni od otrzymania tego dokumentu. Upłynięcie 14 dni powoduje powstanie domniemania skutecznego doręczenia pisma i rozpoczęcie biegu terminu określonego w tym dokumencie, na dokonanie czynności. Po upływie siedmiodniowego terminu, podmiot ubiegający się o objęcie przedsięwzięcia wsparciem straci możliwość złożenia uzupełnień lub poprawy wniosku, do których został wezwany. 

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na konta rolników płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w ramach kampanii za 2022 rok. Zaliczki zostały zrealizowane w ubiegłym roku, teraz trwają wypłaty końcowe. W sumie, z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych za 2022 rok, na konta rolników trafiło ponad 17,8 mld zł.

Od 17 października do 30 listopada 2022 r. ARiMR wypłacała zaliczki, na najwyższym, dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W tym okresie rolnikom przekazano ponad 12,92 mld zł – 10,78 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i ponad 2,14 mld zł płatności obszarowych z PROW. Od 1 grudnia 2022 r. trwa realizacja wypłat końcowych. Do tej pory z tego tytułu na konta beneficjentów trafiło ponad 4,9 mld zł – 4,33 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i 0,57 mld zł w postaci płatności obszarowych z PROW.

W 2022 roku rolnicy złożyli 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Czas na realizację płatności w ramach tej kampanii mija 30 czerwca. Warto, by oczekujący na pieniądze z tego tytułu upewnili się, że biura powiatowe Agencji mają właściwe numery ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, środków nie uda się przekazać. 

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Marta Węglorz DEiZGR DODR we Wrocławiu