Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Wyjazd studyjny pn. "Dojrzeć do serowarstwa"

Wyjazd studyjny pn. „Dojrzeć do serowarstwa”  w ramach operacji pt. „Działania Zespołu Tematycznego związanego z serowarstwem”.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu organizuje wyjazd studyjny pn. „Dojrzeć do serowarstwa” w terminie 19-23 lipca 2021 r. w ramach operacji pt. „Działania Zespołu Tematycznego związanego z serowarstwem. Podczas wizyt studyjnych uczestnicy odwiedzą bawarskie gospodarstwa zajmujące się przetwórstwem mleka, specjalizujące się w produkcji serów dojrzewających.  

Do udziału zapraszamy rolników, producentów rolnych, doradców, mieszkańców obszarów wiejskich i inne osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach działania „Współpraca". Osoby bezpośrednio zainteresowane prowadzeniem lokalnego przetwórstwa, współpracą w zakresie tworzenia grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego realizujące przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości w oparciu o zasadę krótkich łańcuchów dostaw

Z uwagi na ograniczoną liczę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia.

Informacji udziela: Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 71/339 80 21 wew. 150; e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Zmodyfikowano: 08.07.2021