Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Spotkania online poświęcone racjonalnemu wykorzystaniu wody na terenie Dolnego Śląska - maj 2021

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza na spotkania online poświęcone racjonalnemu wykorzystaniu wody na terenie Dolnego Śląska.

Spotkania zaplanowano w ramach następujących operacji własnych Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR:

 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu złotoryjskiego” – 10.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 194 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu jaworskiego” – 12.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 193 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu legnickiego” – 14.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 347 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu karkonoskiego” – 17.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 346 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu bolesławieckiego” – 18.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 356 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu ząbkowickiego” – 19.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 355 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu kłodzkiego” – 20.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 355 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lwóweckiego” 21.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 357 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oławskiego” – 24.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 360 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lubańskiego” – 25.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 353 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu dzierżoniowskiego” – 26.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 359 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wałbrzyskiego” – 27.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 351 kB).
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu zgorzeleckiego” – 28.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 354 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu strzelińskiego” – 31.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF - 353 kB).

Utworzenie Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody na terenie województwa dolnośląskiego ma na celu zainicjowanie lokalnej współpracy pomiędzy mieszkańcami regionów, a instytucjami i urzędami, w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych na obszarach wiejskich z wymienionych powiatów, z szczególnym uwzględnieniem sektora rolniczego.

Tematyka spotkań obejmować będzie potrzeby związane z poprawą retencyjności wód. Omówione zostaną problemy z jakimi borykają się partnerzy, a także sposoby ich rozwiązywania. Dokonana zostanie diagnoza sytuacji pod kątem zarządzania zasobami wód i potrzeb rolnictwa oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Nie zabraknie również aktualnej analizy hydrologicznej w powiatach oraz informacji o dobrych praktykach w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą.

Grupę docelową Lokalnego Partnerstwa ds. Wody stanowią przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółek wodnych, izb rolniczych, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy oraz właściciele stawów rybnych; przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie oraz inne podmioty na terenie powiatów zainteresowane tematem.

Małgorzata Wierzbicka DODR, PZDR Oława

Zmodyfikowano: 26.05.2021