Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

I spotkanie w ramach projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu świdnickiego

Zapraszamy na I spotkanie pod hasłem „Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie świdnickim” w ramach projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu świdnickiego.
Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatu świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Zakres tematyczny spotkania obejmować będzie wzajemne poznanie potrzeb członków DPW związanych z gospodarowaniem wodą na terenie powiatu świdnickiego, diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich tego powiatu, analizę problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, a także upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatu świdnickiego.

Grupa docelowa projektu to przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy oraz przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty na terenie powiatu świdnickiego zainteresowane tematem.

Spotkanie odbędzie się: 07.04.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie  PDF - .341 kB).

Osoba do kontaktu:

Bogdan Sucharski – Koordynator ds. operacji własnej DPW, tel. 607 307 618, 74 852 20 21, bogdan.sucharski@dodr.pl,

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR.

Zmodyfikowano: 01.04.2021