Seminarium „Sprzedaż żywności regionalnej i ekologicznej”

 

 

W dniach 6-7 września 2011 r. w Görlitz odbyło się seminarium „Sprzedaż żywności regionalnej i ekologicznej”. Było to kolejne z wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
Organizatorem seminarium była saksońska organizacja użyteczności publicznej EkoConnect - Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy, partner projektowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Spotkanie miało na celu m.in. pokazanie przykładów skutecznego działania rolników i producentów żywności z dolnośląsko-saksońskiego pogranicza. Uczestniczyli w nim rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem z dwóch stron granicy.
Prezentacje wygłosili doświadczeni wykładowcy i praktycy z Polski i Niemiec. Wśród poruszanej tematyki szczególny nacisk położono na innowacyjne działania w zakresie sprzedaży regionalnej, formy promowania produktów, współpracę między kooperantami (dostawami, sprzedawcami i odbiorcami). Uczestnicy seminarium mieli także możliwość zapoznania się z doświadczeniami i obserwacjami właścicieli gospodarstw, producentów, usługodawców i sprzedawców produktów regionalnych i ekologicznych.
Seminarium pozwoliło na wymianę doświadczeń i nawiązania kontaktów, które zaowocują współpracą w sektorze rolnictwa pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. Pozwolą również na rozszerzenie działań w kierunku zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich.

Prezentacje

  • Plik do pobrania: 1_2.pdf | pdf, 120.31 Kb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 2_1.pdf | pdf, 4.8 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 3_1.pdf | pdf, 475.47 Kb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 4_1.pdf | pdf, 3.31 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 5_1.pdf | pdf, 2.71 Mb | Pobierz