Promocja projektu - Via gustica w Dziećmorowicach

W czwartek 15 sierpnia w Karczmie Góralskiej w Dziećmorowicach w gminie Walim odbyła się siódma edycja Festiwalu Sera, w którym siedemnastu uczestników prezentowało potrawy z sera. Komisja oceniała najlepsze potrawy, natomiast wyboru najlepszego producenta dokonała publiczność.

Na Festiwal Sera zorganizowany przez Wójta Gminy Walim przy współudziale Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przybyło około sześciu tysięcy gości.  Była to niewątpliwie doskonała okazja do promocji projektu pn. „Promocja turystyczna dla terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków EFRR. Zarówno uczestnicy imprezy, jak i goście tłumnie odwiedzający Dziećmorowice mogli dowiedzieć się o innowacyjnych instrumentach służących promocji terenów wiejskich wzdłuż granicy między Polską a Saksonią.

„Via gustica” czyli Droga Smaku, to wypoczynek w wiejskim środowisku i atrakcyjnym krajobrazie, kontakt z przyrodą, poznawanie lokalnej kultury i rzemiosła, atrakcje turystyczne czy regionalne smakołyki. To zachęcanie do delektowania się tym co wyjątkowe, a jednocześnie tak bliskie i naturalne. Projekt skierowany jest nie tylko do osób chcących promować pod wspólnym logo produkty turystyki wiejskiej, ale również do odbiorców tych usług czyli wszystkich tych, którzy korzystają z wypoczynku na wsi, poszukują ciszy, spokoju, natury i doceniają lokalną kuchnię, produkty, czy rękodzieło.
Wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację, zapoznali się z warunkami przystąpienia i koniecznymi do złożenia dokumentami, a także z kalendarzem imprez, podczas których Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zamierza promować projekt.


Izabela Michniewicz
Specjalista ds. pozyskiwania danych 2