III Dolnośląski Dzień Soi

Rolnicy, doradcy, pracownicy COBORU i przedstawiciele instytucji rolniczych przyjechali w czwartek 15 września, do Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Tarnowie w gminie Ząbkowice Śląskie, na III Dolnośląski Dzień Soi. Dzień Soi promuje jej uprawę, pokazuje sposoby zwiększenia bezpieczeństwa białkowego kraju, jest także okazją do zaprezentowania odmian oraz technologii uprawy soi uprawianej na poletkach doświadczalnych COBORU.


Gości przywitali Dyrektor COBORU Henryk Bujak, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie Marcin Włodarczyk oraz Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki.


Podczas spotkania Dyrektorzy DODR i SDOO w Zybiszowie podpisali porozumienie o współpracy w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. 


III Dolnośląski Dzień Soi to wydarzenie , w czasie którego rolnicy, doradcy i zaproszeni goście obejrzeli odmiany soi na poletkach, zapoznali się też z wynikami prac doświadczalnych prowadzonych w SDOO Tarnów. Uprawiane są tu odmiany wpisane do rejestru odmian i pretendujące do wpisania do rejestru. Na poletkach demonstracyjnych w Tarnowie zostały zasiane odmiany soi w uprawie konwencjonalnej i ekologicznej.
 
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych prof. dr hab. Henryk Bujak, przedstawił korzyści wynikające z uprawy bobowatych grubonasiennych i soi w Polsce oraz przedstawił badania prowadzone w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU.
Prowadzenie badań dotyczących roślin wysokobiałkowych ma szczególne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa białkowego Polski. Nie zapominajmy także, że rośliny bobowate, w tym soja, pozostawiają dużo związków azotowych w glebie dla uprawianych po nich roślin następczych. Dzięki temu plony uzyskiwane na stanowisku po bobowatych są znacznie wyższe niż na innych stanowiskach.

Celem Inicjatywy białkowej jest stworzenie opracowań i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w doświadczalnictwie odmianowym roślin białkowych i soi, ich popularyzacja oraz stworzenie dla nich krajowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji. Umożliwia to rolnikom stały dostęp do informacji na temat uprawy bobowatych. 
 
Podczas spotkania zostały omówione wstępne wyniki doświadczeń nawożenia soi siarką, bez nawożenia azotem i pozytywny wpływ zastosowania takiego nawożenia już przy zastosowaniu dawki 30 kg ha. Doświadczenia były prowadzone przez rok. Planowane jest ich przedłużenie o kolejne dwa lata. Podobne badania są już prowadzone w USA i innych ośrodkach na świecie, nie jest jednak możliwe wykorzystanie ich wyników w Polsce, ze względu na różnice odmian, warunków agrotechnicznych i klimatycznych upraw soi.

Dr inż. Tomasz Lenartowicz przedstawił ekologiczne doświadczalnictwo COBORU oraz wyniki plonowania odmian soi w doświadczeniach ekologicznych. Na poletkach doświadczalnych w Tarnowie zaprezentowano 65 odmian tej rośliny, część z nich w uprawie ekologicznej. Dodatkowo odmiany zostały podzielone ze względu na długość okresu wegetacji.

Dzięki pracom COBORU rolnicy podczas wybierania odmian do uprawy mogą porównać ich parametry – wysokość osadzania pierwszego strąka, uzyskiwany plon nasion i białka, czy odporność na choroby i wybrać takie, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Co roku COBORU publikuje listy odmian zalecanych do uprawy w województwach. Na Listę Odmian Zalecanych dla Dolnego Śląska zostało wpisanych siedem odmian soi – Addesa, Abelina, Acardia i Albiensis, Amiata, Tertia i Kofu. 
W Tarnowie stanęło także stoisko promocyjne Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, gdzie pracownicy Ośrodka udzielali porad i prezentowali wydawnictwa.


Dorota Lidzba DODR