Konferencja Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników, pszczelarzy, mieszkańców obszarów wiejskich, a także właścicieli gospodarstw agroturystycznych, doradców i osoby zainteresowane prowadzeniem pasiek, na konferencję ,,Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu”. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 7 października.

Zmiany klimatyczne, będące efektem ludzkiej działalności, powodują masowe wymieranie owadów, w tym także zapylaczy. Co prawda, wymieranie w mniejszym stopniu dotyczy utrzymywanej przez człowieka pszczoły miodnej, otaczanej szczególną opieką, jednak pszczelarze borykają się ze wzrostem strat rodzin pszczelich oraz trudnościami z ich utrzymaniem w dobrej kondycji. 

Dlatego też podczas październikowej konferencji zostaną zaprezentowanie aktualne zagrożenia i problemy pszczelarzy, a także propozycje nowych rozwiązań stosowanych w wędrownych pasiekach. Uczestnicy spotkania wysłuchają wykładów na temat utrzymania higieny w ulach, stosowania produktów leczniczych w gospodarce pasiecznej czy innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych w pracowniach pasiecznych.

Przedstawione na konferencji nowe rozwiązania technologiczne znacznie ułatwią prowadzenie pasieki, a wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami będzie sprzyjać współpracy pszczelarzy z Dolnego Śląska i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, zajmujących się pszczelarstwem.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Karty zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do piątku 30 września 2022 r. 
e-mailem na adres agnieszka.krzeszewska@dodr.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 (budynek B3).

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).