Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 16.05.2016

Majowa pogoda sprzyjała rozwojowi roślin. Temperatury dzienne wahały się od 7 oC do nawet 23 oC. W rejonie Dzierżoniowa od 15 kwietnia do 14 maja było tylko 5 dni z opadami, spadło około 38,4 mm opadów deszczu. W rejonie Jawora średnia opadów wyniosła 65 mm. Rolnicy nadal obawiają się niedoboru wilgoci w glebie, niewielkie opady nie poprawiają stanu wód gruntowych. Taki stan może niekorzystnie wpłynąć na plantacje, co w połączeniu z brakiem wilgoci pozostawionej w glebie po bezśnieżnej zimie może wpłynąć na obniżenie plonów. W rejonie Strzelina 15 maja wystąpiły opady gradu.

Stan upraw

Zboża jare w połowie maja znajdowały się w fazie pełnego krzewienia do fazy strzelania w źdźbło. Zboża ozime w fazie ukazania się liścia flagowego do fazy strzelania w źdźbło. Plantacje zbóż były poddawane zabiegom skracającym, herbicydowym i fungicydowym Pojawiały się objawy porażenia mączniaka prawdziwego i septoriozy liści. Na części plantacji można było zaobserwować występowanie skrzypionek oraz naloty mszyc zbożowych.

Koniec kwitnienia rzepaków

Rzepaki w połowie maja znajdowały się w fazie kwitnienia, a na części plantacji w fazie końca kwitnienia. Na plantacjach zauważalne były objawy chorobowe kiły kapustnych. Zaobserwowano objawy żerowania pryszczarka kapustnika, chowacza podobnika, niewielkie naloty słodyszka. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów. Na pozostałych plantacjach zachwaszczenie małe do średniego.

Kukurydza po dość dobrych wschodach znajdowała się w fazie 2-3 liści, jednak chłodne dni zahamowały wzrost siewek. Zasiewy buraków zakończyły się. Wschody są dość równe i dobre. Zaawansowanie rozwoju roślin w zależności od terminu siewu i stanowiska. W połowie miesiąca buraki znajdują się w fazie od liścieni do 4-6 liści właściwych.

Zboża bez zmian

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 62,46 zł/dt (w 2015 roku było to 69,56 zł/dt, spadek ceny o ok. 10%). Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 65,0 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 60,05 zł/dt (wzrost ceny o 2% od notowania w ubiegłym miesiącu).

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wzrosła zaledwie o 2% od ubiegłego miesiąca i wynosi obecnie 56,36 zł/dt (w ubiegłym roku było to 55,07 zł/dt). Średnia cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi średnio 61,86 zł/dt, maksymalnie za 1 dt kukurydzy można otrzymać 68,0 zł.

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do ubiegłego miesiąca nie uległy większym zmianom. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,83 zł/kg (wzrost ceny zaledwie o ok. 1%, w poprzednim miesiącu było to 6,78 zł/kg), maksymalnie można otrzymać 8,00 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 3,93 zł za kg (nieco więcej niż w ubiegłym miesiącu-wzrost ceny o 1,3%) i jest taka sama jak rok temu, która wynosiła 3,99 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących podobnie jak w zeszłym miesiącu od 0,80 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,98 zł/l, maksymalną ceną jest 2,50 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów są bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale niższe, niż w zeszłym roku o tej samej porze.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 141,50 zł/dt (cena o około 10% niższa niż rok temu w maju),
  • polifoska 8 – 180,10 zł/dt (cena na tym samym poziomie co rok temu w maju),
  • saletra amonowa 34% – 126,61 zł/dt (cena o 10% niższa niż przed rokiem).

Dopłaty do materiału siewnego , dopłaty obszarowe dłużej

Do 25 czerwca producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc. Jednocześnie ARiMR zachęca rolników, by nie czekali ze składaniem wniosków do ostatniej chwili. Pozwoli to na szybszą weryfikację dokumentów, da rolnikom czas na poprawę ewentualnych błędów i uzyskanie płatności w pełnej kwocie. Do 13 maja rolnicy złożyli w ARiMR 861 tys.( około 63%) wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Rozwój obszarów leśnych

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie lasu wynosi od 5 tys. zł do 7,6 tys. zł na hektar i zależy m.in. od gatunków posadzonych drzew, nachylenia terenu. Dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną stosując ogrodzenie (8,82 zł/m2) albo zabezpieczenia trzema palikami (1,132 zł/ha).

Z takiej pomocy mogą skorzystać np. rolnicy, którzy gospodarują na słabych ziemiach, które nie zapewniają im godziwego dochodu. Posadzenie na takich gruntach lasu, spowoduje że przez kolejnych 12 lat będą otrzymywać pomoc finansową z ARiMR. Zanim jednak rolnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej pomocy powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy na jego gruntach można będzie posadzić las.

Jeżeli okaże się, że w planie zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma do tego przeciwwskazań, wówczas rolnik powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia. Dysponując takim planem rolnik może przystąpić do sadzenia lasu i ubiegania się w ARiMR o przyznanie wsparcia na taką inwestycję.

Źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu